34. Կրթությունը և գիտությունը պահպանողականության ճնշման տակ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

34. Կրթությունը և գիտությունը պահպանողականության ճնշման տակ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Խալիֆայության անկումից հետո ստեծղված ծանր, խարխլված իրավիճակում կրթության և գիտելիքի ձևախեղումներ են տեղի ունենում: Ուսուցիչներն ու գիտնականները ծաղրական պատմութունների առարկա են դառնում: Ումմայի միասնականությունը խախտված…

9. Միգրացիա և գենդեր. Միգրացիոն ուսումնասիրություններ | Ալինա Պողոսյան

9. Միգրացիա և գենդեր. Միգրացիոն ուսումնասիրություններ | Ալինա Պողոսյան

1990թթ.-ից ակտիվանում են միգրացիայի ոլորտում գենդերային ուսումնասիրությունները: Գենդերը մինչ այդ օգտագործվում էր որպես դեմոգրաֆիական տվյալ, և սակավ էին գենդերի մշակութային, սոցիալական, քաղաքակական ասպեկտների վրա կենտրոնացող…

33. Տարիկատների դերը միջնադարյան ումմայում. բեկթաշիականություն. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

33. Տարիկատների դերը միջնադարյան ումմայում. բեկթաշիականություն. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

XIII դ. կեսերին մոնղոլների ներթափանցումը տարածաշրջան և, հատկապես, 1258թ. Բաղդադի նվաճումն ու Աբբասյան խալիֆայութան ոչնչացումը նշանավորեցին «բարձր իսլամի» դարաշրջանի ավարտը: Մոնղոլների նվաճումներն բերեց ռազմական խիստ…

9. Կայունը մարդու մեջ. անձի տիպաբանություն ու կառուցվածք. Հոգեբանություն.  Սոնա Մանուսյան

9. Կայունը մարդու մեջ. անձի տիպաբանություն ու կառուցվածք. Հոգեբանություն. Սոնա Մանուսյան

Անձի հիմնական կառուցվածքը հոգեբանության հիմնահարցերից մեկն է: Անձի կայուն մասը հասկանալու երկու մոտեցումներն են տիպաբանականն ու կառուցվածքայինը: Տիպաբանական մոտեցումն առաջինն է ժամանակագրորեն և արմատներով գնում…

8. Միգրացիան Հարավային Կովկասում. աշխատանքային միգրացիա և միջին խավի մեկնում | Ալինա Պողոսյան

8. Միգրացիան Հարավային Կովկասում. աշխատանքային միգրացիա և միջին խավի մեկնում | Ալինա Պողոսյան

1990թթ. վերջին իրավիճակը Հայաստանում և Հարավային Կովկասում փոխվեց. ավարտվեցին ծանր պատերազմները, կոնֆլիկտները սառեցվեցին, մարդիկ դուրս եկան խուճապահար վիճակից: Փոխվեցին միգրացիոն դրդապատճառներն ու ուղղություները, և գերակշռող…

:պացիենտի իրազեկում. պացիենտի իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմներ | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. պացիենտի իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմներ | Վիոլետա Զոփունյան

Խախտված իրավունքները պաշտպանելու և հնարավոր խախտումներից խուսափելու համար, անհրաժեշտ է լինել իրազեկված և տեղեկացված լինել սեփական իրավունքների և պարտականությունների մասին: «Իրավունքի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ի «Օգնության…

32. Ջիհադը և տարիկատները. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

32. Ջիհադը և տարիկատները. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

XI-XII դարերի մուսուլմանական միջավայրում ջիհադի համակարգի կազմակերպման վերաբերյալ քննարկումներ էին ընթանում: Քննարկումների էությունն այն էր, որ ջիհադի հիմքում պիտի լինի անհատի ձգտումն այն իրականացնելու: էական…

:պացիենտի իրազեկում. զինծառայողների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. զինծառայողների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

ՀՀ Սահմանադրության 85-րդ հոդվածն ամրագրում է յուրաքանչյուր անձի՝ օրենքով սահմանված կարգով առողջության պահպանման իրավունքը: Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման…

7. Միգրացիան Հարավային Կովկասում. Խորհրդաին Միության հետքեր. Ալինա Պողոսյան

7. Միգրացիան Հարավային Կովկասում. Խորհրդաին Միության հետքեր. Ալինա Պողոսյան

Սովետական Միության փլուզումից հետո տարածաշրջանում մի շարք ազգային պետություններ կազմավորվեցին, և առաջ եկան ազգային սահմանների, ազգայնականության, ինքնագիտակցության հարցերը: Բազմաթիվ բախումների հետևանքով մարդկային մեծ շարժեր տեղի…

:պացիենտի իրազեկում. առաջնային բուժօգնություն | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. առաջնային բուժօգնություն | Վիոլետա Զոփունյան

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում իրենց առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկին (այսուհետ` ԱԱՊ բժշկին) ընտրած բնակչությանը տրամադրվող բժշկական օգնությունը…

31. Ջիհադ և խաչակրաց արշավանքներ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

31. Ջիհադ և խաչակրաց արշավանքներ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

1095թ. Կլերմոնում Ուրբանոս II պապը քրիստոնյա աշխարհին կոչ արեց զորքով ուղևորվել դեպի Երուսաղեմ՝ Խաչակրաց առաջին արշավանքի: Արշավանքի և դրա նախադրյալների մասին տարբեր հեղինակների կողմից աշխատություններ…

:պացիենտի իրազեկում. շտապ օգնության ծառայություն | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. շտապ օգնության ծառայություն | Վիոլետա Զոփունյան

Գյուղական բնակավայրեր սպասարկող Հայաստանի Հանրապետության մարզային շտապ բժշկական օգնության ծառայության դեպքում՝ 1) մինչև 20 կմ հեռավորության համայնքներից ստացված կանչերի դեպքում բրիգադի ժամանման տևողությունը չպետք է…