1. Ներածություն. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

1. Ներածություն. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

Հոգեբանությունը գիտություն է մարդու հոգեկան ոլորտի մասին՝ դրա գիտական ուսումնասիրությունը: Հոգեբանությունը մարդու հոգեկան ոլորտն ուսումնասիրում է անուղղակի ձևով. «հոգի» հասկացությունը գիտականորեն ձևակերպված չէ, ուստի ուսումնասիրության…

Կրթությունը թանգարանում. Ալվարդ Գրիգորյան (Կրթություն ամենուր և բոլորին)

Կրթությունը թանգարանում. Ալվարդ Գրիգորյան (Կրթություն ամենուր և բոլորին)

Թանգարաններն իրենց կրթական գործառույթը վաղուց են իրականացնում, սակայն, մարդկության զարգացմանը զուգընթաց դրանք պիտի հետևեն հասարակության պահանջների փոփոխությանը: Թանգարանները մեծ դեր ունեն հարատև ուսումնառության կազմակերպման գործում….

Նախագծային ուսուցում. Ալեքսանդր Շագաֆյան (Կրթություն ամենուր և բոլորին)

Նախագծային ուսուցում. Ալեքսանդր Շագաֆյան (Կրթություն ամենուր և բոլորին)

Նախագծային ուսուցման մեթոդը ուսումնաճանաչողական և համատեղ աշխատանքի կազմակերպման ձև է, որում ներգրավված են դասավանդողներն ու ուսումնառուները: Ուսումնական նախագծերը նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում սեփական հնարավորությունները ճանաչելու…

Թատրոնը՝ որպես ժամանակակից կրթամիջոց. Շողակաթ Մլքե-Գալստյան (Կրթություն ամենուր և բոլորին)

Թատրոնը՝ որպես ժամանակակից կրթամիջոց. Շողակաթ Մլքե-Գալստյան (Կրթություն ամենուր և բոլորին)

Թատրոնի ակունքը հնագույն ժամանակների ծիսական գործողություններում է. մարդիկ փորձում էին ազատվել վախից և իրենց ցանկություններն արտահայտել: Թատրոնը բոլոր արվեստներից ամենաուժեղ ազդեցությունն ունի մարդու վրա: Երեխաների՝…

Մասնակցային կառավարում. Կարեն Հովհաննիսյան (Կրթություն ամենուր և բոլորին)

Մասնակցային կառավարում. Կարեն Հովհաննիսյան (Կրթություն ամենուր և բոլորին)

Մասնակցային կառավարումը տեղական իշխանությունների և համայնքի միջև հարաբերությունների նոր մի տեսակ է՝ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կառույցների մասնակցությամբ: Այս փոխհարաբերություններում համայնքի բնակիչները որոշակի մասնակցություն ունեն…

Երաժշտությունը ավանդույթի ու նորարարության միջև. Վահան Արծրունի

Երաժշտությունը ավանդույթի ու նորարարության միջև. Վահան Արծրունի

Երաժշտության մեջ ավանդականությունը պետք է դիտարկել ժամանակակից գեղագիտական մոդելի տեսանկյունից: Երաժշտական ավանդական տեսակներն այդքան էլ շատ չեն. ծիսական, տոնական, նեղ կիրառական ձևերն, անջատվելով իրենց սկզբնական…

Քաքոկրատիա – [վատ ղեկավարում]. Արման Սուլեյմանյան

Քաքոկրատիա – [վատ ղեկավարում]. Արման Սուլեյմանյան

Քաղաքացիական Ակտիվ Քայլ կուսակցության գաղափարների հիմքում ընկած է քաքոկրատիա (վատ ղեկավարում) հին հունական տերմինը: Քաղաքացիական Ակտիվ Քայլ կուսակցությունը հիմնված է բռնապետական սկզբունքների վրա. բոլոր որոշումները…

Կրթության դերը քաղաքացու ձևավորման գործում. Կարինե Գյադուկյան (Կրթություն ամենուր և բոլորին)

Կրթության դերը քաղաքացու ձևավորման գործում. Կարինե Գյադուկյան (Կրթություն ամենուր և բոլորին)

Քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը անդրադարձել են դեռևս անտիկ աշխարհում: Արիստոտելը պետությունները բաժանում էր երկու տեսակի՝ քաղաքացիական և անկարգ: Տասնիներորդ դարում ի հայտ եկան հասարակական շարժումներն ու…

22. Հոգեկան խանգարումների բուժման սկզբունքները. Հոգեբուժություն. Արամ Հովսեփյան

22. Հոգեկան խանգարումների բուժման սկզբունքները. Հոգեբուժություն. Արամ Հովսեփյան

Հոգեկան խանգարումների 85-90% բուժելի է: Դրանց թվին են պատկանում հասարակության մեջ երբեմն հոգեկան խանգարում չհամարվող դեպրեսիաները, նևրոզները, տագնապային խանգարումները և այլն: Այդ խանգարումները բուժվում են…