:skepsis

Վահանագեղձի հանգույցների բարակ ասեղային ասպիրացիոն բիոպսիան. Հայկ Մանասյան, Մանան Խաչատրյան

Վահանագեղձի հանգույցների բարակ ասեղային ասպիրացիոն բիոպսիան. Հայկ Մանասյան, Մանան Խաչատրյան

Վահանաձև գեղձի հանգույցները հանդիպում են բավականին հաճախ՝ 20-30% հիմնականում 30-35 տարեկանից բարձր կանանց մոտ: Մեր խնդիրը և՛ սոնոգրաֆիայի նկարագրելու ստանդարտների մշակումն ու տարածումն է, և՛…

Բաց զրույց ստամոքսի և ուղիղ աղու քաղցկեղի մասին. Հայկ Մանասյան, Դավիթ Զոհրաբյան, Գևորգ Ասիլբեկյան

Բաց զրույց ստամոքսի և ուղիղ աղու քաղցկեղի մասին. Հայկ Մանասյան, Դավիթ Զոհրաբյան, Գևորգ Ասիլբեկյան

Չարորակ ուռուցքային հիվանդությունը պահանջում է կոմպլեքս բուժում, իսկ դա նշանակում է և՛ վիրահատական բուժում, և՛ ճառագայթային, և քիմիոթերապևտիկ, այսինքն՝ դեղորայքային բուժում: Հասարակությունը շատ բացասաբար է վերաբերում…

Լաբորատոր-ախտորոշիչ քննարկում. Հայկ Մանասյան, Աննա Հովհաննիսյան, Արաքսյա Գրիգորյան

Լաբորատոր-ախտորոշիչ քննարկում. Հայկ Մանասյան, Աննա Հովհաննիսյան, Արաքսյա Գրիգորյան

Լաբորատոր բժիշկը չի կարող ախտորոշում կատարել, ախտորոշումը պետք է կատարվի միայն կլինիցիստի կողմից: Լաբորատոր բժիշկը հիմնական թիկունք պահողն է բուժող բժշկի, որովհետև բժիշկը չի տեսնում օրգանիզմի ներսը,…

Չհիմնավորված հակասնկային պրոֆիլակտիկա. Հայկ Մանասյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան

Չհիմնավորված հակասնկային պրոֆիլակտիկա. Հայկ Մանասյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան

Գոյություն ունեն համապատասխան ուղեցույցներ, օր.՝ կան սեռավարակների  վարման ուղեցույցներ, որոնք բավականին հաճախ թարմացվում են անգլալեզու տարբերակով, կա նաև հայալեզու տարբերակը, որոնց մեջ որևիցե տողով չի նշվում,…