Փնտրված արտահայտությունը՝ Գայանե Այվազյան

Հայերեն առաջին օրագրությունները. 17-րդ դարի պատմական ձևափոխումների հետագծով. Գայանե Այվազյան

Հայերեն առաջին օրագրությունները. 17-րդ դարի պատմական ձևափոխումների հետագծով. Գայանե Այվազյան

Ավանդական պատմագրության սկզբունքներով առաջնորդվող հեղինակների կողքին, որոնք հիմնականում հոգևորականներ էին, պատմագրական հավակնություններ սկսեց ցուցաբերել մի ուրիշ հասարակախավ, որ իր պրագմատիկ կենսառիթմից, պրակտիկ մտածողությունից բխող ընկալումներ…

Բուն մարդիկ

Ա Աիդա Մուրադյան Ալինա Պողոսյան Ալինա Մնացականեան Ալիս Տեր-Ղևոնդյան Աղասի Թադևոսյան Անահիտ Գոգյան Անահիտ Ղազարյան Անահիտ Մանասյան Անդրանիկ Խաչատրյան Անի Ասատրյան Աննա Առաքելյան Աննա Գևորգյան…