Թեմա 7. Հավասարության բարոյագիտական խնդիրները. Արշակ Բալայան

Թեմա 7. Հավասարության բարոյագիտական խնդիրները. Արշակ Բալայան

Որքանով է բարոյականության տեսակետից ընդունելի մարդկանց պարզապես հավասար իրավունքներ տալը: Որոշ հեղինակներ  մարդկանց հավասար իրավունք տալու փոխարեն փորձել են մարդկանց տալ պարզապես հավասար ռեսուրսներ, հատկապես նյութական հավասար ռեսուրսներ: Ոչ վաղ անցյալում նման մի ծրագիր փորձել են իրականացնել նաև սովետական միության տարիներին: Գաղափարը հետևյալն է. որպեսզի մարդիկ կարողանան քիչ թե շատ հավասար չափով բավարարել իրենց պահանջմունքները, այդ մարդկանց պետք է տալ քիչ թե շատ հավասար ռեսուրսներ, խոսքն, անշուշտ, ճշգրիտ հավասարության մասին չէ, այլ այն, որ այդ հավասարությունը լինի ողջախոհ՝ հասարակության մեջ ծայրահեղություններ չունենալու համար…

Գրականության ցանկ

1. Dworkin R., What is Equality? Part 1: Equality of Welfare, Philosophy and Public Affairs, Vol. 10, No. 3 (Summer, 1981), pp. 185-246

2. Милтон Фридмен, Фридрих Хайек, О свободе, «СОЦИУМ», Челябинск «ТРИ КВАДРАТА», М. 2003, сс. 73-106

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *