Թեմա 19. Քաղաքացիական հասարակություն. ըմբռնումներ ու պարադոքսներ. Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 19. Քաղաքացիական հասարակություն. ըմբռնումներ ու պարադոքսներ. Նաիրա Մկրտչյան

Իշխանությունը փչացնելու հատկություն ունի: Լորդ Ակտոնի հայտնի խոսքը՝ «Իշխանությունը փչացնում է, բացարձակ իշխանությունը փչացնում է բացարձակ ձևով», հետևաբար բոլոր մեծ մարդիկ գրեթե միշտ վատն են, թեև Ակտոնը սա ասել է 20-րդ դարի սկզբին, այնուամենայնիվ, իշխանության կրողի վարքի, գործունեության վրա վնասակար ազդեցությունից խուսափելու համար Մոնտեսքյոն համարում էր, որ օրենքը բավարար չէ՝ սահմանափակելու միապետի կամայականությունները: Միապետի կամայականությունները սահմանափակելու համար անհրաժեշտ են միջանկյալ կառույցներ կամ որոշակի միավորումներ, որոնք և՛ կլինեն օրենքի մեջ, և՛ կպաշտպանեն իրենք օրենքը:

Գրականության ցանկ

1. Neocleous Mark, Administering Civil Society. Towards a Theory of State Power, New York, 1996.

2. Paradoxes of Civil Society: New Perspectives on Modern German and British History/ ed. by Frank Trentmann, New York, 2003.

3. Forst Rainer, Civil Society, In: A Companion to Contemporary Political Philosophy, 2nd Edition, ed. by Robert E Goodin, Philip Pettit and Thomas Pogge, Malden, 2007, vol. II.

4. Taylor Charles, Invoking Civi Society, In: Contemporary Political Philosophy. An Anthology, ed. by Robert E. Goodin and Philip Pettit, Malden, 2010.

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *