Թեմա 19. Սեփականության իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 19. Սեփականության իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Սեփականության իրավունքը քաղաքացիական իրավունքի այն ենթաճյուղն է, որն առաջին հերթին ունի սահմանադրական երաշխավորում և շատ երկրների սահմանադրություններ երաշխավորում են սեփականատիրոջ իրավունքները: Ինչ վերաբերում է պարտավորական իրավունքին, ապա այն ենթաճյուղը վերաբերում է պայմանագրերին և այլ պարտավորություններին և հիմնված է մի շատ կարևոր սկզբունքի վրա, որը պայմանագրերի ազատության սկզբունքն է, այսինքն քաղաքացիները, քաղաքացիական շրջանառության այլ մասնակիցներ, օր.՝ իրավաբանական անձինք, իրենց իրավազորության շրջանակներում ազատ են ընտրելու պայմանագրերի ձևերը, իրենց կոնտրագենտներին՝ կնքելու պայմանագրերը և պատասխանատվություն են կրում իրենց իսկ ստանձնած պարտավորությունների համար…

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *