Թեմա 14. Քաղաքացիական անհնազանդություն. Արշակ Բալայան

Թեմա 14. Քաղաքացիական անհնազանդություն. Արշակ Բալայան

Քաղաքացիական անհնազանդության փայլուն օրինակներ են Հնդկաստանում Գանդիի կողմից դինարական իշխանության դեմ կազմակերպած գործողությունների շարքը, Միացյալ նահանգներում Մարտին Լյութեր Քինգի կողմից առաջնորդված մարդկային ազատությունների վերաբերյալ ծրագիրը և այլն: Ջոն Րոուլզը քաղաքացիական անհնազանդություններ էր համարում ոչ բռնի, գիտակցված, բարեխղճորեն, բարի նպատակներով իրականացված օրենքի խախտում, իսկ այդ բարի նպատակներն են իշխանության կողմից ընդունված ինչ-որ օրենքի դեմ բողոքը կամ իշխանության կողմից իրականացվող քաղաքականության դեմ բողոքը և այդ օրենքը բարեփոխելու ցանկությունը…

Գրականության ցանկ

1. Arendt H., Crises of the Republic, A Harvest Book, Harcourt Brace & Company, New York, 1972, pp. 51-102

2. Cohen C., Defending Civil Disobedience, The Monist, 1970, 54 (4), pp. 469–487

3. Rawls J., A Theory of Justice, Cambridge, Massachussettes: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971, pp. 371-391

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *