Թեմա 10. Բարոյական պատասխանատվություն. Արշակ Բալայան

Թեմա 10. Բարոյական պատասխանատվություն. Արշակ Բալայան

Ովքե՞ր կարող են լինել բարոյական առումով պատասխանատու: Ընդունված տեսակետի համաձայն՝  բարոյական առումով պատասխանատու կարող են լինել միայն անձինք՝ այնպիսի էակները կամ գոյերը, որոնք ունեն սեփական վարքը վերահսկելու որոշակի մեխանիզմներ: Խմբերը չեն կարող լինել  բարոյական առումով պատասխանատու, ինչպես նաև չեն կարող լինել  բարոյական առումով պատասխանատու անչափահաս երեխաները, մտավոր հետամնացություն ունեցողները, կենդանիները և այլն: Ինչո՞ւ: Որովհետև այս օբյեկտները իրենք իրենց նկատմամբ որոշակի վերահսկողություն ենթադրաբար չունեն… 

Գրականության ցանկ

1. Frankfurt H. G., Alternate Possibilities and Moral Responsibility, “The Journal of Philosophy,” vol. 66, No. 23 (Dec. 4, 1969), pp. 829-839

2. Strawson G., The Impossibility of Moral Responsibility, “Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the AnalyticTradition”, Vol. 75, No. No. 1/2, Free Will, Determinism, and Moral Responsibility (Aug., 1994), pp. 5-24

3. Strawson P. F., Freedom and Resentment, “Proceedings of the British Academy”, 1962, Vol. 48, pp. 1–25

4. Բալայան Ա., Բարոյական պատասխանատվության անխուսափելիությունը, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն, Եր., 2012, 136.4, էջ 24-32

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *