:պացիենտի իրազեկում. զինծառայողների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. զինծառայողների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

ՀՀ Սահմանադրության 85-րդ հոդվածն ամրագրում է յուրաքանչյուր անձի՝ օրենքով սահմանված կարգով առողջության պահպանման իրավունքը: Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ կառավարության թիվ N 318-Ն որոշման ուժով պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող` բնակչության սոցիալապես
անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում են ընդգրկված նաև զինծառայողները և նրանց հավասարեցված անձինք, նրանց ընտանիքների անդամներ, ՀՀ պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամները, երկարամյա ծառայության կամ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողները:

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *