Վերադարձ Շահան Շահնուրին | Գրիգոր Պըլտեան

Վերադարձ Շահան Շահնուրին | Գրիգոր Պըլտեան

7 մարտ, 1967

Սիրելի պրն Գ. Շահինեան,

Շնորհակալ եմ, որ հոգածութիւնն ունեցած էք ինծի ղըրկելու ձեր Հանդիպուները:
Իմ գրութիւններուս յատկացուած գլուխը, արձագանգի մը պէս եկաւ ականջիս, ինչ որ հաւանական կը դարձնէ սկզբնական ընթերցում մը, իմ կողմէս, լրագիրի մը մէջ:
Անշուշտ, անտարբեր չէի կրնար մնալ հանդէպ Ձեր գրադատութեան ոգիին, որ կ’ենթադրէ բանիմացութիւն եւ համազգացութիւն, բաներ՝ որոնցմէ բացակայ չէ ջերմ համակրանքը: Շնորհակալ եմ այս բոլորին համար:
Մեր աշխարհաբարը զգալապէս կատարելագործուած է Մերձաւոր Արեւելքի կողմը, եւ ժամ է որ տեղւոյդ գրիչները օգտագործեն այդ անզուգական զէնքը, ի նպաստ գրականութեան: Կը հիանամ Ձեր բառամթերքին ճոխութեան և ճշգրտութեան վրայ:
Առանց նույնիսկ կողքի մերկացումին, ես պիտի գուշակէի թե Դուք ընդգրկած էք ուսուցչական ասպարէզը: Ձեզ նման անձերու ներկայութիւնը Վսեմ ձուլարանէն ներս, բարեբախտութիւն մը միայն կրնայ ըլլալ ծաղկող սերունդին համար, որուն Դուք չէք կրնար չը փոխանցել սէրը արուեստին եւ գաղտնիքը ներդաշնակ հայերէնին:

Ձերդ
Լավագոյն զգացումներով
Շահան Շահնուր

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *