Երկեր չորս հատորով. հատոր 1. Պլատոն

Երկեր չորս հատորով. հատոր 1. Պլատոն

2006թ. «Սարգիս Խաչենց» և «Փրինթինֆո» հրատարակչությունների կողմից «Իմացություն. գրադարան» մատենաշարով հրատարակվեց Պլատոնի երկերի առաջին հատորը: Հին հունարենից թարգմանեց, առաջաբանը և ծանոթագրությունները գրեց Սերգեյ Ստեփանյանը: XXIV+253 էջ:

Գրքի հանձնարարականը

«ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ սկսում է հույն փիլիսոփա Պլատոնի (Ք. ա. 428/7-348/7) երկերի լուսընծայումը չորս հատորով: Առաջին հատորում տեղ են գտել վաղ (սոկրատյան) շրջանի երկու գործ` «Սոկրատեսի պաշտպանականը» և «Կրիտոնը», ինչպես նաև հասուն շրջանի երկու տրամախոսություն` «Ֆեդոնը» և «Խնջույքը»:

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *