:պացիենտի իրազեկում. պալիատիվ (ամոքիչ) օգնություն | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. պալիատիվ (ամոքիչ) օգնություն | Վիոլետա Զոփունյան

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում 30.04.15թ-ին կատարվել է լրացում։ Օրենքը համալրվել է Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման մասին հոդվածով (հոդված 2,1), համաձայն որի պալիատիվ բժշկական օգնությունը կյանքին վտանգ սպառնացող կամ անբուժելի հիվանդություն ունեցող պացիենտի և նրա ընտանիքի կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակ է, որը նպատակ ունի մեղմել պացիենտի ցավը, տառապանքը և հիվանդության հետ կապված ֆիզիկական, սոցիալ-հոգեբանական, հոգևոր և այլ խնդիրներ՝ դրանք վաղ հայտնաբերելու, գնահատելու և անհրաժեշտ միջամտություններ իրականացնելու միջոցով:

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *