40. Վառոդի դարաշրջան և շիական պետության հիմնադրում. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

40. Վառոդի դարաշրջան և շիական պետության հիմնադրում. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Օսմանյան կայսրությունն օրինաստեղծության միջոցով իսլամական հասարակությանը փորձում էր ադապտացվել նոր պայմաններին: Շեյխ ուլ իսլամը տնօրինում էր կրոնաիրավական և կրթական ոլորտները: Վարչական ու ռազմական ոլորտներում գերակշռում…

16. Ամփոփում. հոգեբանությունն այսօր | Սոնա Մանուսյան

16. Ամփոփում. հոգեբանությունն այսօր | Սոնա Մանուսյան

Հոգեբանությունը տեսությունների, հետազոտությունների ու գործնական մոտեցումների բարդ մի համակարգ է: Դասական տեսությունները ստուգվում են և վերանայվում հետազոտությունների միջոցով, գործնական հոգեբանության մեջ կիրառվում են դրանց սկզբունքները,…

15. Համայնքի օգնող և ճնշող դերը. Միգրացիոն ուսումնասիրություններ | Ալինա Պողոսյան

15. Համայնքի օգնող և ճնշող դերը. Միգրացիոն ուսումնասիրություններ | Ալինա Պողոսյան

Միգրանտները ներգրավվում են ընդունող երկրում իրենց հայրենակիցների ցանցում և նրանց օգնությամբ ու միջնորդությամբ են հաղորդակցվում ընդունող հասարակության հետ: Համայնքը կարող է աջակցություն ցուցաբերել՝ տեղեկություններ տրամադրելով,…

15. Նորմի և հոգեկան առողջության հարցեր. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

15. Նորմի և հոգեկան առողջության հարցեր. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

Առօրյա կյանքում մարդը հակված է տարբեր երևույթներ «նորմալ» կամ «աննորմալ» որակելու: Հոգեբանության մեջ նորմալության հարցերը բարդ քննարկումների և վերանայումների առարկա են: Հոգեբանության և հոգեբուժության մեջ…

38. Օսմանյան կայսրության ծագումը և իսլամը. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

38. Օսմանյան կայսրության ծագումը և իսլամը. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

1204թ. Խաչակրաց արշավանքի ընթացքում խաչակիրների զորքը գրավեց Կոնստանտինոպոլիսը: Մոտ կես դար անց Միխայիլ VIII Պալեոլոգը վերականգնեց Բյուզանդական կայսրությունը, որը, սակայն, անհամեմատ թուլացած վիճակում էր: Նահանջի…

14. Անձի ինքնագիտակցության հարցեր | Սոնա Մանուսյան

14. Անձի ինքնագիտակցության հարցեր | Սոնա Մանուսյան

Հոգեբանության ուշադրության կենտրոնում է մարդու ինքնագիտակցության հարցը: Քսաներորդ դարի սկզբին Ուիլյամ Ջեյմսն առաջարկեց ինքնագիտակցությունը բաժանել երկու հիմնական հասկացությունների՝ «I» (ռեֆլեքսիվ «Ես») և «Me» (էմպիրիկ «Ես»):…

13. Պահանջմունքներ, դրդապատճառներ, անձի ուղղվածություն | Սոնա Մանուսյան

13. Պահանջմունքներ, դրդապատճառներ, անձի ուղղվածություն | Սոնա Մանուսյան

Վարքի դրդապատճառներն անմիջականորեն կապված են պահանջմունքների հետ: Պահանջմունքը կարիքի ապրումն է՝ իր հուզական և որոշակի վարքի դրսևորմանը դրդող տարրերով հանդերձ: Պահանջմունքները լինում են ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական,…

Չբացահայտված Տերյան | Գևորգ Էմին-Տերյան

Չբացահայտված Տերյան | Գևորգ Էմին-Տերյան

Տերյանագիտությունն ունի մոտ 100 տարվա պատմություն, բայց կան մի շարք խնդիրներ, որոնք մինչ օրս ուսումնասիրված չեն և և բանաստեղծին պատկանող տեքստեր, որոնք հրապարակված չեն: 1920թ….