6. Միգրացիան մշակութային մարդաբանության տեսանկյունից. Ալինա Պողոսյան

6. Միգրացիան մշակութային մարդաբանության տեսանկյունից. Ալինա Պողոսյան

Սոցիալական մարդաբանությունը (ազգագրությունը) մարդուն ուսումնասիրում էր իր տարածքում: Ազգագրագետները լքում էին լաբորատորիաները՝ ձգտելով բնիկներին ուսումնասիրել իրենց տեղանքներում: Որոշ պահից, սակայն, այդ սկզբունքը դադարեց գործել, քանի…

30. Վերակենդանացման փորձ. Աբու Համիդ ալ-Ղազալի. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

30. Վերակենդանացման փորձ. Աբու Համիդ ալ-Ղազալի. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

XI դարի իսլամական աշխարհում քայքայում էր ընթանում: Ներքին և արտաքին քայքայման նշաններն ակնհայտ էին X դարից՝ Բյուզանդական կայսրության արշավանքները, Կրետեի վերանվաճումը, խալիֆայության շարունակական պարտություններն ու…

:պացիենտների իրազեկում. 0-7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտների իրազեկում. 0-7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

Մինչև 7 տարեկան երեխաներն իրավունք ունեն անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալ ինչպես արտահիվանդանոցային, այնպես էլ՝ հիվանդանոցային պայմաններում: Հավաստագիրը պոլիկլինիկայի ուղեգրի և ծննդյան վկայականի հետ…

6. Երևակայություն. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

6. Երևակայություն. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

Երևակայությունը մարդկային ճանաչողության բարձրագույն ձևն է և միայն մարդուն է հատուկ: Երևակայությունը՝ որպես բարձրագույն իմացական գործընթաց, ենթադրում է որոշակի գաղափարի, կերպարի, ձևի ստեղծում, որը հիմնված…

5. Միգրացիան սոցիոլոգիայի տեսանկյունից. Միգրացիոն ուսումնասիրություններ | Ալինա Պողոսյան

5. Միգրացիան սոցիոլոգիայի տեսանկյունից. Միգրացիոն ուսումնասիրություններ | Ալինա Պողոսյան

Միգրացիայի ուսումնասիրություններում կարևորագույն երեք հարցերն են, թե ինչո՞ւ են մարդիկ տեղափոխվում, ինչպե՞ս են միգրանտները հարմարվում նոր հասարակություններին, և ինչպե՞ս են փոխվում հասարակություններն ու միգրանտները: Սոցիոլոգիային…

:պացիենտի իրազեկում. պացիենտի գաղտնիության իրավունք | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. պացիենտի գաղտնիության իրավունք | Վիոլետա Զոփունյան

Նշված իրավունքին համապատասխան «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածն ամրագրում է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների պարտականությունները, համաձայն որի՝ վերջիններս պարտավոր…

29. Արաբամուսուլմանական փիլիսոփայության սկզբնավորումը. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

29. Արաբամուսուլմանական փիլիսոփայության սկզբնավորումը. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Նոր գիտելիքը համակարգվելու և մեթոդաբանական նոր մոտեցման կարիք ուներ: Մի նոր գիտություն ստեղծվեց, որն ի սկզբանե աշխարհիկ էր, տարաբաժանվում էր կրոնական գիտելիքից և դրանով սկզբունքորեն…

28. Փոփոխություններ ինտելեկտուալ կյանքում. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

28. Փոփոխություններ ինտելեկտուալ կյանքում. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Խալիֆայությունը քայքայվում է՝ բաժանվելով անկախ և կիսանկախ մասերի: Հասարակությունը շերտավորվում է. ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրող վերնախավ է ձևավորվում: Սոցիալական անհավասարությունը սկսում է սկզբունքորեն հակասել…

4. Հիշողության հարցեր. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

4. Հիշողության հարցեր. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

Հիշողութունն ինֆորմացիայի կոդավորման, պահպանման և վերարտադրման գործընթաց է: Հիշողությունը բարդ գործընթաց է և կապված է անձի և դրա հետաքրքրությունների, ինքնաընկալման, ինքնակենսագրական պատմության հետ: Հիշողությունը լինում…