:պացիենտի իրազեկում. զինծառայողների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. զինծառայողների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

ՀՀ Սահմանադրության 85-րդ հոդվածն ամրագրում է յուրաքանչյուր անձի՝ օրենքով սահմանված կարգով առողջության պահպանման իրավունքը: Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման…

7. Միգրացիան Հարավային Կովկասում. Խորհրդաին Միության հետքեր. Ալինա Պողոսյան

7. Միգրացիան Հարավային Կովկասում. Խորհրդաին Միության հետքեր. Ալինա Պողոսյան

Սովետական Միության փլուզումից հետո տարածաշրջանում մի շարք ազգային պետություններ կազմավորվեցին, և առաջ եկան ազգային սահմանների, ազգայնականության, ինքնագիտակցության հարցերը: Բազմաթիվ բախումների հետևանքով մարդկային մեծ շարժեր տեղի…

:պացիենտի իրազեկում. առաջնային բուժօգնություն | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. առաջնային բուժօգնություն | Վիոլետա Զոփունյան

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում իրենց առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկին (այսուհետ` ԱԱՊ բժշկին) ընտրած բնակչությանը տրամադրվող բժշկական օգնությունը…

31. Ջիհադ և խաչակրաց արշավանքներ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

31. Ջիհադ և խաչակրաց արշավանքներ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

1095թ. Կլերմոնում Ուրբանոս II պապը քրիստոնյա աշխարհին կոչ արեց զորքով ուղևորվել դեպի Երուսաղեմ՝ Խաչակրաց առաջին արշավանքի: Արշավանքի և դրա նախադրյալների մասին տարբեր հեղինակների կողմից աշխատություններ…

:պացիենտի իրազեկում. շտապ օգնության ծառայություն | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. շտապ օգնության ծառայություն | Վիոլետա Զոփունյան

Գյուղական բնակավայրեր սպասարկող Հայաստանի Հանրապետության մարզային շտապ բժշկական օգնության ծառայության դեպքում՝ 1) մինչև 20 կմ հեռավորության համայնքներից ստացված կանչերի դեպքում բրիգադի ժամանման տևողությունը չպետք է…

6. Միգրացիան մշակութային մարդաբանության տեսանկյունից. Ալինա Պողոսյան

6. Միգրացիան մշակութային մարդաբանության տեսանկյունից. Ալինա Պողոսյան

Սոցիալական մարդաբանությունը (ազգագրությունը) մարդուն ուսումնասիրում էր իր տարածքում: Ազգագրագետները լքում էին լաբորատորիաները՝ ձգտելով բնիկներին ուսումնասիրել իրենց տեղանքներում: Որոշ պահից, սակայն, այդ սկզբունքը դադարեց գործել, քանի…

30. Վերակենդանացման փորձ. Աբու Համիդ ալ-Ղազալի. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

30. Վերակենդանացման փորձ. Աբու Համիդ ալ-Ղազալի. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

XI դարի իսլամական աշխարհում քայքայում էր ընթանում: Ներքին և արտաքին քայքայման նշաններն ակնհայտ էին X դարից՝ Բյուզանդական կայսրության արշավանքները, Կրետեի վերանվաճումը, խալիֆայության շարունակական պարտություններն ու…

:պացիենտների իրազեկում. 0-7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտների իրազեկում. 0-7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

Մինչև 7 տարեկան երեխաներն իրավունք ունեն անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալ ինչպես արտահիվանդանոցային, այնպես էլ՝ հիվանդանոցային պայմաններում: Հավաստագիրը պոլիկլինիկայի ուղեգրի և ծննդյան վկայականի հետ…

6. Երևակայություն. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

6. Երևակայություն. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

Երևակայությունը մարդկային ճանաչողության բարձրագույն ձևն է և միայն մարդուն է հատուկ: Երևակայությունը՝ որպես բարձրագույն իմացական գործընթաց, ենթադրում է որոշակի գաղափարի, կերպարի, ձևի ստեղծում, որը հիմնված…

5. Միգրացիան սոցիոլոգիայի տեսանկյունից. Միգրացիոն ուսումնասիրություններ | Ալինա Պողոսյան

5. Միգրացիան սոցիոլոգիայի տեսանկյունից. Միգրացիոն ուսումնասիրություններ | Ալինա Պողոսյան

Միգրացիայի ուսումնասիրություններում կարևորագույն երեք հարցերն են, թե ինչո՞ւ են մարդիկ տեղափոխվում, ինչպե՞ս են միգրանտները հարմարվում նոր հասարակություններին, և ինչպե՞ս են փոխվում հասարակություններն ու միգրանտները: Սոցիոլոգիային…

:պացիենտի իրազեկում. պացիենտի գաղտնիության իրավունք | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. պացիենտի գաղտնիության իրավունք | Վիոլետա Զոփունյան

Նշված իրավունքին համապատասխան «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածն ամրագրում է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների պարտականությունները, համաձայն որի՝ վերջիններս պարտավոր…

29. Արաբամուսուլմանական փիլիսոփայության սկզբնավորումը. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

29. Արաբամուսուլմանական փիլիսոփայության սկզբնավորումը. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Նոր գիտելիքը համակարգվելու և մեթոդաբանական նոր մոտեցման կարիք ուներ: Մի նոր գիտություն ստեղծվեց, որն ի սկզբանե աշխարհիկ էր, տարաբաժանվում էր կրոնական գիտելիքից և դրանով սկզբունքորեն…