18. Սիրիահայեր. «Պատերազմն ավտոբուսի պատուհանից» | Ալինա Պողոսյան

18. Սիրիահայեր. «Պատերազմն ավտոբուսի պատուհանից» | Ալինա Պողոսյան

Պատերազմական իրավիճակում գտնվող Սիրիայից Հայաստան տեղափոխվող հայերը տարատեսակ խնդիրների են բախվում, թեև մի շարք կազմակերպություններ փորձում են օգնություն տրամադրել նրանց: Ամենահեշտ լուծվող խնդիրը, թերևս, փաստաթղթերի…

Բաբ ալ-Մանդեբի նեղուցի նշանակությունը «Երեք ծովերի» համակարգում | Հայկ Քոչարյան

Բաբ ալ-Մանդեբի նեղուցի նշանակությունը «Երեք ծովերի» համակարգում | Հայկ Քոչարյան

Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնը (ՔՄՀԿ) հիմնադրվել է Դավիթ Հովհաննիսյանի կողմից 2007 թ. ապրիլին և Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանումն է, որն իրականացնում…

42. Ջամալ ադ-Դին ալ-Աֆղանի և պանիսլամիզմ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

42. Ջամալ ադ-Դին ալ-Աֆղանի և պանիսլամիզմ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Եգիպտոսում և Սիրիայում տեղի ունեցած փոփոխությունները բխում էին այն գիտակցությունից, որը կարճ ժամանակահատվածում ձևավորվեց մուսուլման մտավորականների միջև: Իսլամական միտքը սկսեց փոփոխություններ կրել, մանսավորապես, պահպանողական բնույթի….

17. Մուլտիկուլտուրալիզմ և իրավունք | Ալինա Պողոսյան

17. Մուլտիկուլտուրալիզմ և իրավունք | Ալինա Պողոսյան

Միգրացիայի ասիմիլյացիոն մոդելը հիմնված է ընդունող հասարակության այն ակնկալիքի վրա, որ նորեկները ժամանակի ընթացքում կձուլվեն հասարակությանը և չեն տարբերվի մյուսներից: Բազմամշակութայնության (մուլտիկուլտուրալիզմի) մոդելը ենթադրում է,…

Գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներ (ԳՄՕ) | Սուսաննա Գևորգյան

Գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներ (ԳՄՕ) | Սուսաննա Գևորգյան

Գիտության ցանկացած ձեռքբերում կարող է մարդկության առաջընթացի նոր հնարավորություն ընձեռնել, բայց նաև կարող է վտանգ դառնալ մարդկանց, նրանց առողջության, կենսամիջավայրի համար: Գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմները (ԳՄՕ)…

41. Նոր ժամանակներ. Եգիպտոս և Սիրիա. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

41. Նոր ժամանակներ. Եգիպտոս և Սիրիա. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

VIII-Xդդ. արաբական մշակույթի բոլոր կարևորագույն ձեռքբերումները մոռացված էին Նապոլեոն Բոնապարտի արշավանքների շրջանի Եգիպտոսում: Ֆրանսիական բանակը արագ գրավեց Ալեքսանդրիան, իսկ Բոնապարտի քաղաքական առաջին քայլերն ուղղված էին…

ՔՄՀԿ հետազոտական ուղղությունների ներկայացում | Դավիթ Հովհաննիսյան

ՔՄՀԿ հետազոտական ուղղությունների ներկայացում | Դավիթ Հովհաննիսյան

Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնը (ՔՄՀԿ) հիմնադրվել է Դավիթ Հովհաննիսյանի կողմից 2007 թ. ապրիլին և Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանումն է, որն իրականացնում…

16. Միգրացիոն փորձառություն սահմանների միջև | Ալինա Պողոսյան

16. Միգրացիոն փորձառություն սահմանների միջև | Ալինա Պողոսյան

Տրանսնացիոնալիզմի, տրանսմշակութայինության մասին գրականությունում կարելի է հանդիպել «հիբրիդ» և «տրանսմիգրանտ» եզրերը, որոնք վերաբերում են երկու տարբեր մշակույթների հետ կապված փորձառություն ունեցող մարդկանց: Մշակութային հակասականության փորձառությունը…

40. Վառոդի դարաշրջան և շիական պետության հիմնադրում. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

40. Վառոդի դարաշրջան և շիական պետության հիմնադրում. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Օսմանյան կայսրությունն օրինաստեղծության միջոցով իսլամական հասարակությանը փորձում էր ադապտացվել նոր պայմաններին: Շեյխ ուլ իսլամը տնօրինում էր կրոնաիրավական և կրթական ոլորտները: Վարչական ու ռազմական ոլորտներում գերակշռում…

16. Ամփոփում. հոգեբանությունն այսօր | Սոնա Մանուսյան

16. Ամփոփում. հոգեբանությունն այսօր | Սոնա Մանուսյան

Հոգեբանությունը տեսությունների, հետազոտությունների ու գործնական մոտեցումների բարդ մի համակարգ է: Դասական տեսությունները ստուգվում են և վերանայվում հետազոտությունների միջոցով, գործնական հոգեբանության մեջ կիրառվում են դրանց սկզբունքները,…

15. Համայնքի օգնող և ճնշող դերը. Միգրացիոն ուսումնասիրություններ | Ալինա Պողոսյան

15. Համայնքի օգնող և ճնշող դերը. Միգրացիոն ուսումնասիրություններ | Ալինա Պողոսյան

Միգրանտները ներգրավվում են ընդունող երկրում իրենց հայրենակիցների ցանցում և նրանց օգնությամբ ու միջնորդությամբ են հաղորդակցվում ընդունող հասարակության հետ: Համայնքը կարող է աջակցություն ցուցաբերել՝ տեղեկություններ տրամադրելով,…