Էսսե մարդու մասին. Էռնստ Կասսիրեր

Էսսե մարդու մասին. Էռնստ Կասսիրեր

2008թ. «Սարգիս Խաչենց» և «Փրինթինֆո» հրատարակչությունների կողմից «Իմացություն. գրադարան» մատենաշարով հրատարակվեց XX դարի գերմանացի խոշորագույն փիլիսոփաներից մեկի՝ Էռնստ Կասսիրերի «Էսսե մարդու մասին» հռչակավոր աշխատությունը (1944): Թարգմանությունը՝ Վահան Մկրտչյանի: Առաջաբանը՝ Սերգեյ Ստեփանյանի: Երևան: 384 էջ:

Գրքի հանձնարարականը

Գիրքը համառոտ ներկայացնում է հեղինակի մշակույթի փիլիսոփայությունը, որն առաջին անգամ իր ձևակերպումն է գտել «Խորհրդանշային ձևերի փիլիսոփայությունը» եռահատոր երկում (1929): Կասսիրերը վերլուծում է մարդկային գործունեության խորհրդանշային գլխավոր ձևերը՝ լեզու, մյութոս, արվեստ, կրոն, պատմություն և գիտություն:

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *