Երկեր. Դավիթ Անհաղթ

Երկեր. Դավիթ Անհաղթ

1980թ. «Սովետական գրող» հրատարակչության կողմից «Հայ մատերնագիրներ» մատենաշարով հրատարակվեց Դավիթ Անհաղթի աշխատությունը: Թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Սեն Արևշատյանի: Խմբագիր՝ Գ. Դևրիկյան: Երևան: 328 էջ:

Գրքի հանձնարարականը

Գիրքը ներկայացնում է V–VI դարերի հայ փիլիսոփա, նեոպլատոնականության հետևորդ, հին հայկական փիլիսոփայության աշխարհիկ ուղղության հիմնադիր, հունաբան դպրոցի գլխավոր գործիչներից Դավիթ Անհաղթի հետևյալ աշխատությունները՝ «Փիլիսոփայության սահմանումները», «Պորփյուրի «Ներածություն» վերլուծությունը», «Արիստոտելի «Անալիտիկայի» մեկնությունը», որոնք պահպանվել են նաև հունարեն: Որպես նորպլատոնական, Դավիթ Անհաղթը իդեալիստական հիմքի վրա զուգակցել է Պլատոնի, Արիստոտելի և Պյութագորասի ուսմունքները։

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *