Արվեստի և մշակույթի պատմություն

«Հայկական ոճը» և ժամանակակից արվեստի պրակտիկաները. Վարդան Ազատյան

«Հայկական ոճը» և ժամանակակից արվեստի պրակտիկաները. Վարդան Ազատյան

Դասախոսություններն ընթերցվել են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի, Հայկական բարձրագույն կրթության նախաձեռնության և «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացրած 2014 թվականի ամառային ծրագրի շրջանակներում:  

«Հայկական ոճը» Խորհրդային Հայաստանում. Վարդան Ազատյան

«Հայկական ոճը» Խորհրդային Հայաստանում. Վարդան Ազատյան

Դասախոսություններն ընթերցվել են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի, Հայկական բարձրագույն կրթության նախաձեռնության և «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացրած 2014 թվականի ամառային ծրագրի շրջանակներում:  

Հայերի արդիության հայտը և «հայկական ոճը». Վարդան Ազատյան

Հայերի արդիության հայտը և «հայկական ոճը». Վարդան Ազատյան

Դասախոսություններն ընթերցվել են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի, Հայկական բարձրագույն կրթության նախաձեռնության և «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացրած 2014 թվականի ամառային ծրագրի շրջանակներում:

«Հայկական ոճը» և 19-րդ դարի Եվրոպան. Վարդան Ազատյան

«Հայկական ոճը» և 19-րդ դարի Եվրոպան. Վարդան Ազատյան

Դասախոսություններն ընթերցվել են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի, Հայկական բարձրագույն կրթության նախաձեռնության և «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացրած 2014 թվականի ամառային ծրագրի շրջանակներում:  

Առարկա և մեթոդ. հայ արվեստը պատմության մեջ և արվեստաբանական աղբյուրներում. Վարդան Ազատյան

Առարկա և մեթոդ. հայ արվեստը պատմության մեջ և արվեստաբանական աղբյուրներում. Վարդան Ազատյան

Դասախոսություններն ընթերցվել են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի, Հայկական բարձրագույն կրթության նախաձեռնության և «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացրած 2014 թվականի ամառային ծրագրի շրջանակներում:

Ներածություն հայ արվեստի ուսումնասիրության. մոտեցումներ և հասկացություններ. Վարդան Ազատյան

Ներածություն հայ արվեստի ուսումնասիրության. մոտեցումներ և հասկացություններ. Վարդան Ազատյան

Դասախոսություններն ընթերցվել են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի, Հայկական բարձրագույն կրթության նախաձեռնության և «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացրած 2014 թվականի ամառային ծրագրի շրջանակներում: