Սահմանադրություն

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #11. Հերիքնազ Տիգրանյան

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #11. Հերիքնազ Տիգրանյան

Գործող սահմանադրությամբ և ներկայումս տեղական ինքնակառավարման մարմինները ձևավորվում են 4 տարի ժամկետով համայնքի բնակիչների կողմից ուղղակի ընտրական համակարգի, ուղղակի ընտրությունների միջոցով: Նախագծով նախատեսվում է, որ…

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #10. Տիգրան Եգորյան

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #10. Տիգրան Եգորյան

..Վենետիկի հանձնաժողովը, որին այդքան հղում է կատարվում, և որի եզրակացությունը կամ կարծիքը այդքան կարևորվում է, իրականում իրականացրել է առնվազն միայն եվրոպական կոնվենցիային և միջազգային ստանդարտներին…

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #9. Հովհաննես Գալստյան

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #9. Հովհաննես Գալստյան

…կրճատվել են համապետական ընտրությունները, երկուսից դարձել է մեկ՝ խորհրդարանական ընտրություն: Ազգային Ժողովի լիազորությունների ժամկետը սահմանվել է հինգ տարի, մինչդեռ խորհրդարանական երկրներում այդ ժամկետը չորս տարի…

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #7. Լևոն Գևորգյան

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #7. Լևոն Գևորգյան

Գործող սահմանադրության 3-րդ հոդվածը հստակորեն արձանագրում է, որ պետությունը ապահովում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գոյություն ունեցող միջազգային իրավունքի և սկզբունքների նորմերին համապատասխան: Այս դրույթը առաջարկվող…

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #6. Ավետիք Իշխանյան

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #6. Ավետիք Իշխանյան

Միայն պառլամենտական համակարգն է ապահովում իշխանության տարանջատումը, որ է՝ դատական համակարգի տարանջատումը գործադիր իշխանությունից, որն էլ իրավական պետության հիմքն է: Այս տեսակետից Հայաստանում կատարվող փոփոխությունները արդյո՞ք…

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #4. Արմինե Առաքելյան

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #4. Արմինե Առաքելյան

Այս փոփոխությունները սահմանափակում են մարդու, քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ինչպես նաև թուլացնում են քաղաքացիական հանրությանը՝ գերակշիռ կերպով կրճատելով պետության պարտավորություններն ու պարտականությունները մարդու իրավունքների պաշտպանության…

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #3. Հայկուհի Հարությունյան

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #3. Հայկուհի Հարությունյան

Սահմանադրության նախագծի 31-րդ հոդվածում, որը վերաբերում է մարդու մասնավոր կյանքին և որտեղ սահմանվում է, որ պետությունը խիստ անհրաժեշտ դեպքերում կոնվենցիայով պետք է միջամտություն իրականացնի անձի…