:պացիենտի իրազեկում

:պացիենտի իրազեկում. պացիենտի իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմներ | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. պացիենտի իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմներ | Վիոլետա Զոփունյան

Խախտված իրավունքները պաշտպանելու և հնարավոր խախտումներից խուսափելու համար, անհրաժեշտ է լինել իրազեկված և տեղեկացված լինել սեփական իրավունքների և պարտականությունների մասին: «Իրավունքի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ի «Օգնության…

:պացիենտի իրազեկում. զինծառայողների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. զինծառայողների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

ՀՀ Սահմանադրության 85-րդ հոդվածն ամրագրում է յուրաքանչյուր անձի՝ օրենքով սահմանված կարգով առողջության պահպանման իրավունքը: Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման…

:պացիենտի իրազեկում. առաջնային բուժօգնություն | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. առաջնային բուժօգնություն | Վիոլետա Զոփունյան

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում իրենց առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկին (այսուհետ` ԱԱՊ բժշկին) ընտրած բնակչությանը տրամադրվող բժշկական օգնությունը…

:պացիենտի իրազեկում. շտապ օգնության ծառայություն | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. շտապ օգնության ծառայություն | Վիոլետա Զոփունյան

Գյուղական բնակավայրեր սպասարկող Հայաստանի Հանրապետության մարզային շտապ բժշկական օգնության ծառայության դեպքում՝ 1) մինչև 20 կմ հեռավորության համայնքներից ստացված կանչերի դեպքում բրիգադի ժամանման տևողությունը չպետք է…

:պացիենտների իրազեկում. 0-7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտների իրազեկում. 0-7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը | Վիոլետա Զոփունյան

Մինչև 7 տարեկան երեխաներն իրավունք ունեն անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալ ինչպես արտահիվանդանոցային, այնպես էլ՝ հիվանդանոցային պայմաններում: Հավաստագիրը պոլիկլինիկայի ուղեգրի և ծննդյան վկայականի հետ…

:պացիենտի իրազեկում. պացիենտի գաղտնիության իրավունք | Վիոլետա Զոփունյան

:պացիենտի իրազեկում. պացիենտի գաղտնիության իրավունք | Վիոլետա Զոփունյան

Նշված իրավունքին համապատասխան «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածն ամրագրում է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների պարտականությունները, համաձայն որի՝ վերջիններս պարտավոր…