Պատմաբանություն

3. Պատմաբանը և իր ենթակայականությունը. Պատմաբանություն. Ծովինար Տերտերյան

3. Պատմաբանը և իր ենթակայականությունը. Պատմաբանություն. Ծովինար Տերտերյան

Ինչո՞վ է պայմանավորված պատմաբանի ենթակայականությունը: Աղբյուրի ուսումնասիրության ընթացքում մեծ ազդեցություն ունեն արխիվային նյութի էսթետիկան՝ թղթի որակն ու հնությունը, ձեռագիրը և այլն: Արդյո՞ք արխիվային նյութի թողած…

2. Մտապատկերներ և պատմագրություն. Պատմաբանություն. Ծովինար Տերտերյան

2. Մտապատկերներ և պատմագրություն. Պատմաբանություն. Ծովինար Տերտերյան

Պատմաբանի կարևորագույն գործիքը արխիվն է, սակայն նյութն ինքնին պատասխաններ հաճախ չի տրամադրում: Միջին Արևելքի քաղաքակրթության վերաբերյալ հայացքների վերանայման գործում կարևոր նշանակություն ունեցան Օսմանյան կայսրության արխիվները,…

1. Պատմագրություն և արևելագիտություն. Պատմաբանություն. Ծովինար Տերտերյան

1. Պատմագրություն և արևելագիտություն. Պատմաբանություն. Ծովինար Տերտերյան

Միջին Արևելքի պատմագրությունը սկսվում է տասնութերորդ դարից: Եվրոպացի ուսումնասիրողները Միջին Արևելքը որպես իսլամական քաղաքակրթություն էին դիտարկում, և այն հակադրում էին Արևմուտքին: Այս մոտեցումը հիմնված էր…