Մոլեկուլային կենսաբանություն

Թեմա 11. Պսևդոգեներ. Հովակիմ Զաքարյան

Թեմա 11. Պսևդոգեներ. Հովակիմ Զաքարյան

1977թ․ «Սել» ամսագրում մի խումբ հեղինակներ տպագրեցին մի հոդված․ որտեղ նրանք ուսումնասիրում էին քսենոպուս գորտը։ Այն բավականին գունագեղ գորտ է՝ ապրող հարավային Աֆրիկայում և լավ…

Թեմա 10. Մարդու գենոմ. Հովակիմ Զաքարյան

Թեմա 10. Մարդու գենոմ. Հովակիմ Զաքարյան

Երբ 1953թ. բացահայտվեց ԴՆԹ-ի կառուցվածքը, ԴՆԹ-ն՝ որպես ուսումնասիրության օբյեկտ, հայտնվեց շատ ու շատ գիտնականների ուշադրության կենտրոնում, և  սկսեցին տարբեր երկրների բազմաթիվ լաբորատորիաներում ուսումնասիրել ԴՆԹ-ն, քանի…

Թեմա 9. Պրիոններ. Հովակիմ Զաքարյան

Թեմա 9. Պրիոններ. Հովակիմ Զաքարյան

Ինչպե՞ս է այդ սպիտակուցը վարակ առաջացնում՝ տարածվելով ինֆեկցիայի տեսքով և լուրջ, նեյրոդեգեներատիվ, այսինքն՝ ուղեղը վնասող հիվանդության պատճառ հանդիսանում: Իրականում այդ սպիտակուցը, որին անվանեցին պրիոն (PRP),…

Թեմա 8. Քաղցկեղի գենետիկան. Հովակիմ Զաքարյան

Թեմա 8. Քաղցկեղի գենետիկան. Հովակիմ Զաքարյան

Նորմայում անընդհատ առաջանում են բջիջներ և դրա դիմաց որոշակի խումբ բջիջներ նաև մահանում են, այսինքն բջիջների մահվան և առաջացման պրոցեսը գտնվում է հավասարակշռության՝ հոմեոստազի մեջ:…

Թեմա 6. ՌՆԹ աշխարհ. Հովակիմ Զաքարյան

Թեմա 6. ՌՆԹ աշխարհ. Հովակիմ Զաքարյան

Նուկլեինաթթուների մեջ կա երկրորդ  մակրոմոլեկուլը՝ ՌՆԹ-ն (Ռիբոնուկլեինաթթու): Այն իրենից ներկայացնում է երկար շղթա, որը կազմված է ավելի փոքրիկ բլոկներից՝ նուկլեոտիդներից. չորս տեսակի նուկլեոտիդներ, որոնք, միմյանց միանալով, կազմում…

Թեմա 4. Գեներ և մուտացիաներ. Հովակիմ Զաքարյան

Թեմա 4. Գեներ և մուտացիաներ. Հովակիմ Զաքարյան

80-90-ականներին պարզ դարձավ, որ մարդու ԴՆԹ-ում եղած նուկլեոտիդների հաջորդականության մեջ եղած երկու տոկոսն է, որ ինֆորմացիա է պարունակում, մնացած 98 տոկոսը որևէ ինֆորմացիա չկրող, նուկլեոտիդների պատահական…

Թեմա 3. ԴՆԹ. Հովակիմ Զաքարյան

Թեմա 3. ԴՆԹ. Հովակիմ Զաքարյան

1953թ. համարվում է մոլեկուլյար կենսաբանության «ծննդյան» թիվը, քանի որ այդ թվականին երկու գիտնական՝ ֆիզիկոս Կրիկն ու նրա ուսանող Վոթսոնը, հայտնաբերեցին ԴՆԹ-ի տարածական կառուցվածքը: Դեռևս 40-ական թթ….

Թեմա 1. Մոլեկուլային կենսաբանության առաջացման նախադրյալները. Հովակիմ Զաքարյան

Թեմա 1. Մոլեկուլային կենսաբանության առաջացման նախադրյալները. Հովակիմ Զաքարյան

Երկար դարեր շարունակ կենսաբանությանը վերաբերում էին որպես մի գործունեության, որը թույլ է տալիս ոչ միայն ուսումնասիրել շրջակա աշխարհի կենդանի օրգանիզները, այլև կենդանի օրգանիզների միջոցով բացահայտել այն…