Միգրացիոն ուսումնասիրություններ

3. Միգրացիան ժողովրդագրության և պատմագիտության տեսանկյունից. Ալինա Պողոսյան

3. Միգրացիան ժողովրդագրության և պատմագիտության տեսանկյունից. Ալինա Պողոսյան

Միգրացիոն ուսումնասիրությունները միջդիսցպլինար հարթակ են, և տարբեր գիտակարգեր տարբեր տեսակետեր են առաջարկում դրանց վերաբերյալ: Հասարակական գիտություները անդրադառնում են միգրացիային՝ քննարկելով դրա ընդհանուր խնդիրները: Պատմագիտությունը երևույթները…

2. Միգրացիուն ուսումնասիրությունների տերմինաբանությունը | Ալինա Պողոսյան

2. Միգրացիուն ուսումնասիրությունների տերմինաբանությունը | Ալինա Պողոսյան

Միգրացիայի կապակցությամբ «էմիգրացիա» և «իմիգրացիա» եզրերի օգտագործումը երբեմն շփոթմունք է առաջացնում: Էմիգրացիան դեպի դուրս է ուղղված (մեկնում երկրից), իսկ իմիգրացիան՝ դեպի ներս (ժամանում երկիր): Գիտության…