Հոգեբանություն

16. Ամփոփում. հոգեբանությունն այսօր | Սոնա Մանուսյան

16. Ամփոփում. հոգեբանությունն այսօր | Սոնա Մանուսյան

Հոգեբանությունը տեսությունների, հետազոտությունների ու գործնական մոտեցումների բարդ մի համակարգ է: Դասական տեսությունները ստուգվում են և վերանայվում հետազոտությունների միջոցով, գործնական հոգեբանության մեջ կիրառվում են դրանց սկզբունքները,…

15. Նորմի և հոգեկան առողջության հարցեր. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

15. Նորմի և հոգեկան առողջության հարցեր. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

Առօրյա կյանքում մարդը հակված է տարբեր երևույթներ «նորմալ» կամ «աննորմալ» որակելու: Հոգեբանության մեջ նորմալության հարցերը բարդ քննարկումների և վերանայումների առարկա են: Հոգեբանության և հոգեբուժության մեջ…

14. Անձի ինքնագիտակցության հարցեր | Սոնա Մանուսյան

14. Անձի ինքնագիտակցության հարցեր | Սոնա Մանուսյան

Հոգեբանության ուշադրության կենտրոնում է մարդու ինքնագիտակցության հարցը: Քսաներորդ դարի սկզբին Ուիլյամ Ջեյմսն առաջարկեց ինքնագիտակցությունը բաժանել երկու հիմնական հասկացությունների՝ «I» (ռեֆլեքսիվ «Ես») և «Me» (էմպիրիկ «Ես»):…

13. Պահանջմունքներ, դրդապատճառներ, անձի ուղղվածություն | Սոնա Մանուսյան

13. Պահանջմունքներ, դրդապատճառներ, անձի ուղղվածություն | Սոնա Մանուսյան

Վարքի դրդապատճառներն անմիջականորեն կապված են պահանջմունքների հետ: Պահանջմունքը կարիքի ապրումն է՝ իր հուզական և որոշակի վարքի դրսևորմանը դրդող տարրերով հանդերձ: Պահանջմունքները լինում են ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական,…

11. Կանխատրամադրվածություն, թե միջավայր. հին և նոր վեճեր | Սոնա Մանուսյան

11. Կանխատրամադրվածություն, թե միջավայր. հին և նոր վեճեր | Սոնա Մանուսյան

Հոգեբանության հետազոտական գործիքները զարգացած են, բայց անձի զարգացման վերաբերյալ հիմնահարցը՝ կանխատրամադրվածոթյո՞ւնն է զարգացման հիմքում, թե՞ իրավիճակը, շարունակում է անպատասխան մնալ: Որոշ տեսություններ շեշտադրում են իրավիճակի՝…

9. Կայունը մարդու մեջ. անձի տիպաբանություն ու կառուցվածք. Հոգեբանություն.  Սոնա Մանուսյան

9. Կայունը մարդու մեջ. անձի տիպաբանություն ու կառուցվածք. Հոգեբանություն. Սոնա Մանուսյան

Անձի հիմնական կառուցվածքը հոգեբանության հիմնահարցերից մեկն է: Անձի կայուն մասը հասկանալու երկու մոտեցումներն են տիպաբանականն ու կառուցվածքայինը: Տիպաբանական մոտեցումն առաջինն է ժամանակագրորեն և արմատներով գնում…

6. Երևակայություն. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

6. Երևակայություն. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

Երևակայությունը մարդկային ճանաչողության բարձրագույն ձևն է և միայն մարդուն է հատուկ: Երևակայությունը՝ որպես բարձրագույն իմացական գործընթաց, ենթադրում է որոշակի գաղափարի, կերպարի, ձևի ստեղծում, որը հիմնված…

4. Հիշողության հարցեր. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

4. Հիշողության հարցեր. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

Հիշողութունն ինֆորմացիայի կոդավորման, պահպանման և վերարտադրման գործընթաց է: Հիշողությունը բարդ գործընթաց է և կապված է անձի և դրա հետաքրքրությունների, ինքնաընկալման, ինքնակենսագրական պատմության հետ: Հիշողությունը լինում…

2. Հոգեբանական դպրոցներ. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

2. Հոգեբանական դպրոցներ. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

Հոգեբանության սկբնավորումից ձևավորված հոգեբանական հիմնական դպրոցների ներկայացուցիչները առայսօր վիճում են հոգեբանության կարևոր հիմնահարցերի շուրջ: Կոգնիտիվ հոգեբանության ուշադրության կենտրոնում են ճանաչողական գործընթացները՝ ուշադրությունը, ընկալումը, հիշողությունը, մտածողությունը…

1. Ներածություն. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

1. Ներածություն. Հոգեբանություն | Սոնա Մանուսյան

Հոգեբանությունը գիտություն է մարդու հոգեկան ոլորտի մասին՝ դրա գիտական ուսումնասիրությունը: Հոգեբանությունը մարդու հոգեկան ոլորտն ուսումնասիրում է անուղղակի ձևով. «հոգի» հասկացությունը գիտականորեն ձևակերպված չէ, ուստի ուսումնասիրության…