Իսլամագիտություն

33. Տարիկատների դերը միջնադարյան ումմայում. բեկթաշիականություն. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

33. Տարիկատների դերը միջնադարյան ումմայում. բեկթաշիականություն. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

XIII դ. կեսերին մոնղոլների ներթափանցումը տարածաշրջան և, հատկապես, 1258թ. Բաղդադի նվաճումն ու Աբբասյան խալիֆայութան ոչնչացումը նշանավորեցին «բարձր իսլամի» դարաշրջանի ավարտը: Մոնղոլների նվաճումներն բերեց ռազմական խիստ…

32. Ջիհադը և տարիկատները. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

32. Ջիհադը և տարիկատները. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

XI-XII դարերի մուսուլմանական միջավայրում ջիհադի համակարգի կազմակերպման վերաբերյալ քննարկումներ էին ընթանում: Քննարկումների էությունն այն էր, որ ջիհադի հիմքում պիտի լինի անհատի ձգտումն այն իրականացնելու: էական…

31. Ջիհադ և խաչակրաց արշավանքներ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

31. Ջիհադ և խաչակրաց արշավանքներ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

1095թ. Կլերմոնում Ուրբանոս II պապը քրիստոնյա աշխարհին կոչ արեց զորքով ուղևորվել դեպի Երուսաղեմ՝ Խաչակրաց առաջին արշավանքի: Արշավանքի և դրա նախադրյալների մասին տարբեր հեղինակների կողմից աշխատություններ…

30. Վերակենդանացման փորձ. Աբու Համիդ ալ-Ղազալի. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

30. Վերակենդանացման փորձ. Աբու Համիդ ալ-Ղազալի. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

XI դարի իսլամական աշխարհում քայքայում էր ընթանում: Ներքին և արտաքին քայքայման նշաններն ակնհայտ էին X դարից՝ Բյուզանդական կայսրության արշավանքները, Կրետեի վերանվաճումը, խալիֆայության շարունակական պարտություններն ու…

29. Արաբամուսուլմանական փիլիսոփայության սկզբնավորումը. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

29. Արաբամուսուլմանական փիլիսոփայության սկզբնավորումը. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Նոր գիտելիքը համակարգվելու և մեթոդաբանական նոր մոտեցման կարիք ուներ: Մի նոր գիտություն ստեղծվեց, որն ի սկզբանե աշխարհիկ էր, տարաբաժանվում էր կրոնական գիտելիքից և դրանով սկզբունքորեն…

28. Փոփոխություններ ինտելեկտուալ կյանքում. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

28. Փոփոխություններ ինտելեկտուալ կյանքում. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Խալիֆայությունը քայքայվում է՝ բաժանվելով անկախ և կիսանկախ մասերի: Հասարակությունը շերտավորվում է. ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրող վերնախավ է ձևավորվում: Սոցիալական անհավասարությունը սկսում է սկզբունքորեն հակասել…

26. Կենտրոնախույս գործոնները խալիֆայությունում. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

26. Կենտրոնախույս գործոնները խալիֆայությունում. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Գոյության ամենավաղ շրջանից խալիֆայությունն ալեկոծվում էր կրոնական պատերազմներով և ապստամբություններով: Կրոնական շարժումները հաճախակի արտահայտում էին խալիֆայությունում ստեղծված սոցիալական և տնտեսական տարատեսիկ խնդիրներ, սակայն, որոշ դեպքերում…

22. Արաբականի փոխարինումը արաբամուսուլմանականով. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

22. Արաբականի փոխարինումը արաբամուսուլմանականով. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Օմեյանների իշխանությունը նույնացվում են արաբականության հետ. այդ ժամանակահատվածում խալիֆայությունը ամբողջապես արաբական էր: Այստեղից է առաջանում ոչ արաբ մուսուլմանների՝ Դամասկոսում ծագած շարժումը սեփական սոցիալական, իրավական և…

21. Ադաբ (կիրթ լինելու արվեստը). Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

21. Ադաբ (կիրթ լինելու արվեստը). Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Ութերորդ դարից բանավոր մշակույթը գրավոր մշակույթի վերածելու նոր միտում է առաջանում, որը կապված է մտածելակերպի փոփոխության հետ: Ումմայի կտրուկ ընդլայնման հետևանքով նոր վարքագիծ մշակելու անհրաժեշտություն…

20. Ալ-Հալլաջ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

20. Ալ-Հալլաջ. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Սուֆիականությունը բաժանվում է երկու հիմնական ճյուղի՝ ժողովրդական և միստիկական, ինելեկտուալ սուֆիզմների: Ժողովրդական սուֆիզմին բնորոշ են սուֆիականության մեջ արկա տարատեսակ էքստատիկ պրակտիկաները(զիքրը): Այդ էքստատիկ ծեսերը՝ հիմնված…

19. Աստվածաբանությունա ձևավորումը. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

19. Աստվածաբանությունա ձևավորումը. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Աստվածաբանության ստեղծումը կապված էր երկու հեղինակների՝ ալ-Աշարիի և ալ-Մաթուրիդիի անունների հետ: Աստվաբանության (քալամի) մեջ մութաքալիմներն առաջ քաշեցին մի շարք հարցեր, որոնք արդեն քննարկված էին սուֆիականության…

18. Մութազիլիականություն. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

18. Մութազիլիականություն. Իսլամագիտություն. Դավիթ Հովհաննիսյան

Մութազիլները (մեկուսացածները) կազմում էին խոշոր ռացիոնալ փիլիսոփայական ուղղություն, որը բերեց կրոնական դոկտրինի ստեղծման: Մութազիլները ՝ Վասիլ իբն Աթայի գլխավորությամբ, առանձնացել են Հասան ալ-Բասրիի շրջանակից: Մութազիլիականության հիմնական…