Քաղաքական տեսություն

Թեմա 3. Մարդկային համակեցության հնարավորությունը. հասարակություն և պետություն. Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 3. Մարդկային համակեցության հնարավորությունը. հասարակություն և պետություն. Նաիրա Մկրտչյան

Ընտանիքի ձևավորման հարցում Արիստոտելը մի կարևոր դիտարկում է անում՝ ասելով, որ ընտանիքը ձևավորվում է երկու սեռերի միջև միությունից, ընդ որում՝ դա ավելի շատ անհրաժեշտաբար, կարիքներից…

Թեմա 1. Պրակտիկայից տեսություն: Քաղաքականի իմաստավորման փորձերը. Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 1. Պրակտիկայից տեսություն: Քաղաքականի իմաստավորման փորձերը. Նաիրա Մկրտչյան

Գրեթե բոլոր գիտությունների սկզբնավորման, այդ թվում և քաղաքականության շուրջ գիտական և փիլիսոփայորեն խորհելու ավանդույթի սկզբնավորման մասին խոսելու համար պետք է վերադառնալ անտիկ աշխարհ, մասնավորապես՝ հին…