Քաղաքական տեսություն

Թեմա 20. Քաղաքականի այլակերպումնե՞ր, թե՞ հետքաղաքական իրավիճակ. Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 20. Քաղաքականի այլակերպումնե՞ր, թե՞ հետքաղաքական իրավիճակ. Նաիրա Մկրտչյան

Քաղաքականի ավարտի կամ քաղաքականի չեզոքացման հիմնահարցը 70-80-ական թթ. դարձյալ մուտք գործեց ասպարեզ՝ առանձնացնելով երկու դիտանկյուն՝ քաղաքականության մահվան ու ավարտի վերաբերյալ հոռետեսական դիտանկյուն և քաղաքականության մահվան ու ավարտի…

Թեմա 19. Քաղաքացիական հասարակություն. ըմբռնումներ ու պարադոքսներ. Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 19. Քաղաքացիական հասարակություն. ըմբռնումներ ու պարադոքսներ. Նաիրա Մկրտչյան

Իշխանությունը փչացնելու հատկություն ունի: Լորդ Ակտոնի հայտնի խոսքը՝ «Իշխանությունը փչացնում է, բացարձակ իշխանությունը փչացնում է բացարձակ ձևով», հետևաբար բոլոր մեծ մարդիկ գրեթե միշտ վատն են, թեև…

Թեմա 18. Ժողովրդավարություն (մաս 3). Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 18. Ժողովրդավարություն (մաս 3). Նաիրա Մկրտչյան

20-րդ դարի 60-ականների երկրորդ կեսին արևմտյան Եվրոպայում ծայր են առնում որոշակի շարժումներ, որոնց թվին դասում են նաև Ֆրանսիայում ուսանողական շարժումները, որոնք նպաստում են «մասնակցություն» հասկացության…

Թեմա 11. Իշխանություն, բռնություն և հեղինակություն. Հաննա Արենդթ. Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 11. Իշխանություն, բռնություն և հեղինակություն. Հաննա Արենդթ. Նաիրա Մկրտչյան

Իշխանությունը Հաննա Արենդթի համար ոչ միայն պարզապես գործելու կարողություն է, այլ գործելու կարողություն է միասին: Այսինքն իշխանությունը միշտ և բոլոր դեպքերում ենթադրում է բազմաթիվների գոյությունը, այսինքն՝…

Թեմա 10. Իշխանություն և տիրապետություն: Լեգիտիմ տիրապետության տիպերը (Մ. Վեբեր). Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 10. Իշխանություն և տիրապետություն: Լեգիտիմ տիրապետության տիպերը (Մ. Վեբեր). Նաիրա Մկրտչյան

Իշխանությունը կենտրոնական գաղափարը չէ, որով բացահայտվել է քաղաքականության էությունը, այլ այս կապը՝ իշխանության տեղի ու դերի ուժեղացման վրա հիմնված, ավելի շատ բնորոշ է արդիությանը: Արդիությանն էլ…

Թեմա 9. Կարլ Շմիթթը և ժամանակակից քաղաքական միտքը. Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 9. Կարլ Շմիթթը և ժամանակակից քաղաքական միտքը. Նաիրա Մկրտչյան

Կարլ Շմիթթը կրթությամբ իրավագետ էր, 20-ական թվականներին որոշում է գործնականից տեղափոխվել ակադեմիական դաշտ: Իր գործունեությունը ծավալում է մի ժամանակաշրջանում, որը հայտնի է որպես վայմարյան Գերմանիա, սակայն, երբ…

Թեմա 8. Քաղաքականությունը մասնավոր և հանրային ոլորտների միջև. Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 8. Քաղաքականությունը մասնավոր և հանրային ոլորտների միջև. Նաիրա Մկրտչյան

Գերմանական սոցիալ-քաղաքական միտքը կարողացավ վեր հանել անտիկ աշխարհում բնութագրվող քաղաքականությունն ու դրա նշանակությունը: Եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա ստացվում էր, որ տնային տնտեսության տերը թաքցնում էր…

Թեմա 7. Քաղաքականություն և տնտեսություն. փոխթափանցումնե՞ր, թե՞ «փոխվարակներ». Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 7. Քաղաքականություն և տնտեսություն. փոխթափանցումնե՞ր, թե՞ «փոխվարակներ». Նաիրա Մկրտչյան

Կարևոր առանձնահատկություններից՝  տարբերող նախարդիական հասարակություններն արդիականից, այն է, որ աստիճանաբար նկատվում է յուրահատուկ գործառույթներ իրականացնող կառույցների ու հաստատությունների ձևավորում: Խոսքն այն մասին է, որ ընդհուպ…

Թեմա 5. Հասարակություն և քաղաքական հասարակություն: «Սոցիալական պայմանագրի» դրույթները. մաս II. Նաիրա Մկրտչյան

Թեմա 5. Հասարակություն և քաղաքական հասարակություն: «Սոցիալական պայմանագրի» դրույթները. մաս II. Նաիրա Մկրտչյան

Հոբսն ու Լոկը համարձակորեն առաջ են քաշում մի դրույթ, ըստ որի՝ պետությունն ու հասարակությունը մարդկանց համաձայնության արդյունք են, այսինքն մի բան է, ինչ ստեղծվել է…