Իրավագիտություն

Թեմա 19. Սեփականության իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 19. Սեփականության իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Սեփականության իրավունքը քաղաքացիական իրավունքի այն ենթաճյուղն է, որն առաջին հերթին ունի սահմանադրական երաշխավորում և շատ երկրների սահմանադրություններ երաշխավորում են սեփականատիրոջ իրավունքները: Ինչ վերաբերում է պարտավորական…

Թեմա 18. Քաղաքացիական իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 18. Քաղաքացիական իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Մեր պետությունն այն երկրներից է, որն երկար ժամանակ չուներ ոչ նյութական վնասի նյութական հատուցման մեխանիզմ: Օր.՝ վարչական հարաբերություններում, ըստ էության, նման մեխանիզմ սահմանված էր օրենսդրորեն,…

Թեմա 17. Վարչական իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 17. Վարչական իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Հին Հռոմում իրավունքը բաժանված էր երկու մասի՝ մասնավոր իրավունք և հանրային իրավունք: Այս բաժանման գործնական և գործառնական հիմնական նշանակությունն այն էր, որ հռոմեացի իրավաբաններն ասում…

Թեմա 16. Միջազգային իրավունքի կիրառելիությունը. Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 16. Միջազգային իրավունքի կիրառելիությունը. Ռուբեն Մելիքյան

Միջազգային իրավունքի դասախոս պրոֆեսոր Գլենոնը, փորձելով ներկայացնել միջազգային իրավունքի սկզբունքների վերաբերյալ իր մոտեցումները, հին աթենական մի պատմություն պատմեց: Սպարտայի և Աթենքի պատերազմի ժամանակ մի միջադեպ…

Թեմա 15. Միջազգային իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 15. Միջազգային իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Միջազգային իրավունքը յուրաքանչյուր պետության իրավական մտքի որոշակի արտացոլումն է իրավական հարցերի նկատմամբ: Այն առավելապես ձևավորվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ ընդունվել են նրա հիմնարար շատ…

Թեմա 14. Քրեական դատավարության ժամանակակից խնդիրները (մաս 2). Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 14. Քրեական դատավարության ժամանակակից խնդիրները (մաս 2). Ռուբեն Մելիքյան

Եթե եվրոպական տարածաշրջանում անձին առաջին անգամ ազատությունից զրկելու համար առնվազն առանձնապես ծանր հանցագործությունների պայմաններում բավարար է հիմնավոր կասկածը այն բանում, որ նա կատարել է իրեն…

Թեմա 13. Քրեական դատավարության ժամանակակից խնդիրները. Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 13. Քրեական դատավարության ժամանակակից խնդիրները. Ռուբեն Մելիքյան

Քրեադատավարական իրավունքը իրավունքի այն ոլորտն է, որը վերաբերում է մի շարք հիմնարար իրավունքների, այդ թվում՝ արդար դատաքննության իրավունքը և անձի ազատության իրավունքը: Կար քրեադատավարական գործունեություն,…

Թեմա 12. Քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները (մաս 2). Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 12. Քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները (մաս 2). Ռուբեն Մելիքյան

Օրենքի առջև հավասարության սկզբունքը համընդհանուր սկզբունք է: Այն առանձնահատուկ նշանակություն ունի քրեական իրավունքում, քանի որ քրեական իրավունքը անդրադառնում է շատ անհատական դեպքերի: Օրենքի առջև հավասարությունը…

Թեմա 11. Քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները (մաս 1). Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 11. Քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները (մաս 1). Ռուբեն Մելիքյան

Սկզբունքներն են բնորոշում բուն քրեաիրավական համակարգը: Ըստ պատասխանատվության անհատականացման սկզբունքի՝ յուրաքանչյուր կոնկրետ իրադրություն ենթադրում է կոնկրետ անձի և նրա կատարածի հատկանիշներն ու հանգամանքները հաշվի առնելով պատասխանատվության…

Թեմա 10. Քրեական իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 10. Քրեական իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Քրեական իրավունքի հիմնարար հասկացությունը հանցագործությունն է, և առաջին հերթին քրեական իրավունքը հետաքրքրվում է, թե ինչպես կարող ենք մենք բնորոշել և ինչպես կարող ենք տարանջատել հանցագործությունը…

Թեմա 9. Իրավական և սոցիալական պետություն. Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 9. Իրավական և սոցիալական պետություն. Ռուբեն Մելիքյան

Իրավական պետությունն այն պետությունն է, որը հակադրվում է կամայականությունների պետությանը: Իշխանությունների տարանջատման գաղափարը ժամանակակից ցանկացած իրավական պետության անօտարելի հատկանիշներից է: Այն չի ենթադրում հանրապետական կարգ,…

Թեմա 8. Մարդու իրավունքներ. Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 8. Մարդու իրավունքներ. Ռուբեն Մելիքյան

Ինչպես ցանկացած այլ երևույթի մասին խոսելիս, այնպես էլ մարդու իրավունքների մասին խոսելիս մենք հաճախ փորձում ենք արդեն պոստֆակտում դիտել նախադրյալները և տեսնում ենք, որ այստեղ…

Թեմա 7. Բնական իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 7. Բնական իրավունք. Ռուբեն Մելիքյան

Բնական իրավունքի գաղափարը փորձում էր բացատրել, թե ինչպես պետք է գրվեն պոզիտիվ օրենքները, այսինքն պետության կողմից կանոնակարգված հարաբերությունները և սկզբունքները ինչպիսին պետք է լինեն: Հետագայում…

Թեմա 5. Սահմանադրական վերահսկողության համակարգը տարբեր իրավական ընտանիքներում.Ռուբեն Մելիքյան

Թեմա 5. Սահմանադրական վերահսկողության համակարգը տարբեր իրավական ընտանիքներում.Ռուբեն Մելիքյան

1800թ. Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցան նախագահական երրորդ ընտրությունները, որոնց արդյունքում առաջին անգամ տեղի ունեցավ քաղաքական ոչ իշխող ուժի հաղթանակ:  Խոսքը վերաբերում էր Թոմաս Ջեֆերսոնի և…