Բիոէթիկա

Թեմա 9. Ամփոփում. Հայարփի Սահակյան

Թեմա 9. Ամփոփում. Հայարփի Սահակյան

Խոսելով բիոէթիկական խնդիրների մասին՝ գիտնականներն ու այս գիտությունը զարգացնողները նախապատվությունը տալիս են ուտիլիտարիստական (օգտապաշտական) լուծումներին, երբ կոնկրետ վիճակներում, օր.՝ պետք է էվթանազիա իրականացնել, թե՝ ոչ….

Թեմա 8. Ամոքիչ բժշկություն. Հայարփի Սահակյան

Թեմա 8. Ամոքիչ բժշկություն. Հայարփի Սահակյան

Պալիատիվ բժշկությունը՝ որպես էվթանազիայի այլընտրանք, օգնություն է տվյալ հիվանդին կամ ընտանիքին, այդպիսով փորձում են կյանքի վերջին օրերը (ամիսները, տարիները) հիվանդին թույլ տալ ապրել՝ կյանքին ավելի…

Թեմա 7. Կլոնավորում. Հայարփի Սահակյան

Թեմա 7. Կլոնավորում. Հայարփի Սահակյան

Կլոնավորումը գենետիկորեն բացարձակ միակերպ օրգանիզմների կամ բջիջների կամ գեների ստացումն է: Կլոնավորման տարբեր տեսակներ կան. ա) Գեների կլոնավորում, երբ կոնկրետ գենը, որ պետք է զարգացնել,…

Թեմա 6. Գենային ինժեներիա. Հայարփի Սահակյան

Թեմա 6. Գենային ինժեներիա. Հայարփի Սահակյան

Գենային ինժեներիան ռեկոմբինացված ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի, ինչպես նաև գեների մեկուսացմամբ, փոփոխման, այլ օրգանիզմի մեջ տեղադրման մեթոդների և տեխնոլոգիաների ամբողջությունն է, այսինքն երբ մենք փորձում ենք…

Թեմա 4. Օրգանների փոխպատվաստում. Հայարփի Սահակյան

Թեմա 4. Օրգանների փոխպատվաստում. Հայարփի Սահակյան

Աշխարհում օրգանների փոխպատվաստման մասին սկսեցին խոսել 20-րդ դարում: Առաջին փոխպատվաստումը կատարվեց 1910-ական թթ., հատկապես կարևորվեց, երբ սրտի փոխպատվաստում տեղի ունեցավ, այսինքն կենսունակության համար շատ կարևոր օրգան…

թեմա 2. Էվթանազիա. Հայարփի Սահակյան

թեմա 2. Էվթանազիա. Հայարփի Սահակյան

Բժշկության մեջ, հատկապես՝ վերջերս, ավելի ակտուալ է դարձել այն հարցը, թե երբ ենք մենք կարող հիվանդին համարել մահացած: Կան մի քանի չափանիշներ, մեկը Հարվարդյան չափանիշն…

Թեմա 1. Ներածություն. Հայարփի Սահակյան

Թեմա 1. Ներածություն. Հայարփի Սահակյան

Մարմնականության խնդրակարգի ակտուալացմանը նպաստեցին մարդու օրգանիզմում բժշկական որոշակի միջամտություններ, դրանք են էվթանազիան, կլոնավորումը, սուրոգատ մայրությունը, հղիության արհեստական ընդհատումը, արհեստական բեղմնավորումը: Այսինքն  բժշկական միջամտությունները մարմնում, օրինակ՝ պլաստիկ վիրահատությունները,…