Բարոյագիտություն (Էթիկա)

Թեմա 16. Բնապահպանական էթիկա. Արշակ Բալայան

Թեմա 16. Բնապահպանական էթիկա. Արշակ Բալայան

1972թ. Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի մի քանի գիտնականներ համատեղ հրատարակեցին մի գիրք, կոչվում էր «Աճի սահմանները»: Գաղափարը հետևյալն էր. Երկիր մոլորակի բնակչությունը ավելի ու ավելի մեծ…

Թեմա 15. Ազգայնականություն. Արշակ Բալայան

Թեմա 15. Ազգայնականություն. Արշակ Բալայան

Ազգայնականությունը երկու կարևոր բաղադրիչ ունի: Առաջինը սեփական ազգային ինքնության նկատմամբ ինչ-որ մեկի, ինչ-որ ազգի ներկայացուցչի հոգատար վերաբերմունքն է, երկրորդը ձգտումն է ստեղծել մի այնպիսի ինքնիշխան…

Թեմա 14. Քաղաքացիական անհնազանդություն. Արշակ Բալայան

Թեմա 14. Քաղաքացիական անհնազանդություն. Արշակ Բալայան

Քաղաքացիական անհնազանդության փայլուն օրինակներ են Հնդկաստանում Գանդիի կողմից դինարական իշխանության դեմ կազմակերպած գործողությունների շարքը, Միացյալ նահանգներում Մարտին Լյութեր Քինգի կողմից առաջնորդված մարդկային ազատությունների վերաբերյալ ծրագիրը…

Թեմա 12.Վստահություն. Արշակ Բալայան

Թեմա 12.Վստահություն. Արշակ Բալայան

Վստահությունը կիրառվում է այն ժամանակ, երբ բացակայում են երաշխիքները: Վստահել որևէ մեկին, նշանակում է դառնալ խոցելի: Վստահությունն իրենից ենթադրում է դիմացինի մղումների և կարողությունների վերաբերյալ ինչ-ինչ…

Թեմա 9. Հանդուրժողականություն. Արշակ Բալայան

Թեմա 9. Հանդուրժողականություն. Արշակ Բալայան

Եթե մենք հայտարարում ենք, որ ամեն մի դրույթ հարաբերական է, ստիպված ենք ընդունել նաև հանդուրժողականության հարաբերականությունը: Այս պարագային այլևս չենք կարող պահանջել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը…

Թեմա 8. Արդարություն. Արշակ Բալայան

Թեմա 8. Արդարություն. Արշակ Բալայան

Միլը հարց է տալիս, թե ի՞նչ է արդարությունը, արդյոք արդարությունն ինքնին մի իրողությո՞ւն է, թե՞ այն ունի իր բաղադրիչները: Բնականաբար, նրա նպատակն էր ցույց տալ,…

Թեմա 7. Հավասարության բարոյագիտական խնդիրները. Արշակ Բալայան

Թեմա 7. Հավասարության բարոյագիտական խնդիրները. Արշակ Բալայան

Որքանով է բարոյականության տեսակետից ընդունելի մարդկանց պարզապես հավասար իրավունքներ տալը: Որոշ հեղինակներ  մարդկանց հավասար իրավունք տալու փոխարեն փորձել են մարդկանց տալ պարզապես հավասար ռեսուրսներ, հատկապես…

Թեմա 5. Առաքինության էթիկա. Արիստոտել. Արշակ Բալայան

Թեմա 5. Առաքինության էթիկա. Արիստոտել. Արշակ Բալայան

Արիստոտելն առաջնորդվում է մի գաղափարով, որ անվանում են նպատակաբանական բացատրություն: Նպատակաբանական կամ տելեոլոգիական բացատրությունը իրենից ներկայացնում է հետևյալը. ինչ-որ իրողություն հասկանալու համար կարևոր է հասկանալ, թե…

Թեմա 4. Իմանուիլ Կանտ (մաս 2). Արշակ Բալայան

Թեմա 4. Իմանուիլ Կանտ (մաս 2). Արշակ Բալայան

Ըստ Իմանուիլ Կանտի՝ լինել առաքինի, նշանակում է լինել երջանկության արժանի լինել, իսկ երջանկությանն արժանի ենք լինում՝ հետևելով կատեգորիկ իմպերատիվին, զուտ հարգանքից ելնելով՝ հետևում ենք բարոյական…

Թեմա 3. Դեոնտոլոգիա. Իմանուիլ Կանտ. Արշակ Բալայան

Թեմա 3. Դեոնտոլոգիա. Իմանուիլ Կանտ. Արշակ Բալայան

Կանտի համար բարոյական վարքի նպատակը երջանկությանն արժանի լինելն է: Կանտն ունի հետաքրքիր մի դիտարկում, ըստ որի՝ բանականությունը նույնիսկ խանգարում է երջանիկ լինելուն: Բանականության դերը մեզ…

Թեմա 2. Ուտիլիտարիզմ. Արշակ Բալայան

Թեմա 2. Ուտիլիտարիզմ. Արշակ Բալայան

Սկզբունքորեն հնարավոր է, որ ոմն մեկը մեծ գումարի նվիրատվություն կատարի սեփական հեղինակությունը պաշտպանելու կամ խղճմտանքից ազատվելու զգացման համար, սակայն մարդկային բոլոր գործողությունները շահամոլությամբ նկարագրելը պարզապես շահամոլությունը…

Թեմա 1. Ներածություն. Արշակ Բալայան

Թեմա 1. Ներածություն. Արշակ Բալայան

Էթիկա բառը ունի հունական ծագում, նշանակում է վարք, ժամանակի ընթացքում էթիկա ասելով՝ սկսել են հասկանալ ոչ միայն առհասարակ վարք, այլ օրինակելի վարք կամ վարքի այն…