Թեմա 9. Ամփոփում. Հայարփի Սահակյան

Թեմա 9. Ամփոփում. Հայարփի Սահակյան

Խոսելով բիոէթիկական խնդիրների մասին՝ գիտնականներն ու այս գիտությունը զարգացնողները նախապատվությունը տալիս են ուտիլիտարիստական (օգտապաշտական) լուծումներին, երբ կոնկրետ վիճակներում, օր.՝ պետք է էվթանազիա իրականացնել, թե՝ ոչ. ինչքան էլ տարբեր են օրենքը, իրավագիտությունը, էթիկան, բժշկությունը, եկեղեցին, շատ հազվադեպ է պատահում կամ գրեթե չի պատահում, որ այս բոլոր գիըակարգերը միանման լուծում առաջարկեն խնդրեն, ուստի փոխզիջումային լուծում է առաջադրվում, թե հետևյալ ընթացակարգին հետևելիս ավելի շատ օգո՞ւտ, թե՞ վնաս կստանանք, ուստի բիոէթիկական խնդիրներում ուտիլիտարիստական լուծումները գերիշխող են՝ «մեծ քանակությամբ օգուտ մեծ թվով մարդկանց» մոդելով…

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *