Թեմա 8. Ամոքիչ բժշկություն. Հայարփի Սահակյան

Թեմա 8. Ամոքիչ բժշկություն. Հայարփի Սահակյան

Պալիատիվ բժշկությունը՝ որպես էվթանազիայի այլընտրանք, օգնություն է տվյալ հիվանդին կամ ընտանիքին, այդպիսով փորձում են կյանքի վերջին օրերը (ամիսները, տարիները) հիվանդին թույլ տալ ապրել՝ կյանքին ավելի ինտեգրված: Ասում են պալիատիվ բժշկությունը ոչ թե օրեր է ավելացնում հիվանդի կյանքին, այլ կյանք՝ հիվանդի օրերին:

Պալիատիվ բառն ունի լատինական ծագում, նշ.՝ դիմակ, ծածկոց, այսինքն փորձում են քողարկել, ծածկել վատ վիճակը՝ հիվանդին հաղորդելով առավել դրականը: Պալիատիվ խնամքն իրենից ներկայացնում է դիսցիպլինար օգնություն, որտեղ ներառված են բժիշկներ, բուժքույրեր, հոգեբաններ, հոգևորականներ, սոցաշխատողներ, կամավորներ և այլք:

Մեզ մոտ՝ ՀՀ-ում, այս ամենի մասին սկսեցին խոսել և նախագծեր ձեռնարկել 2003թ.: 2009թ. հիմնվեց «Վանատուն» հիմնադրամը, որը պետք է հովանավորեր պալիատիվ խնամք իրականացնող հիմնադրամներին կամ ընկերություններին: Հայաստանում առաջին հովանավորներից էր նաև «Բաց հասարակություն» հիմնադրամը, 2013թ. արդեն եղան որոշակի փոփոխություններ մեր օրենսդրության մեջ՝ կապված պալիատիվ խնամքի հետ…

Գրականության ցանկ

1.Паллиативная помощь//http://med-books.by/referati_terapiya/1767-referat-palliativnaya-pomosch.html.

2. Психологические, социальные и духовные аспекты паллиативной помощи//Власенко В.М., М., 2008.

3.Palliative care-https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/palliativecare.html

4. Դավթյան Ս., Բիոէթիկա, Երևան, 2009, 208 էջ.

5.Պալիատիվ օգնության շրջանակներում ցավային համախտանիշի կառավարման նպատակով թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) դեղերի նշանակման կլինիկական ուղեցույց//http://www.armdolor.com/files/Pain_Management_Guideline-10.08.2011.doc

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *