Թեմա 3. Դեոնտոլոգիա. Իմանուիլ Կանտ. Արշակ Բալայան

Թեմա 3. Դեոնտոլոգիա. Իմանուիլ Կանտ. Արշակ Բալայան

Կանտի համար բարոյական վարքի նպատակը երջանկությանն արժանի լինելն է: Կանտն ունի հետաքրքիր մի դիտարկում, ըստ որի՝ բանականությունը նույնիսկ խանգարում է երջանիկ լինելուն: Բանականության դերը մեզ երջանկությամբ ապահովելը չէ, այլ մեզ երջանիկ լինելուն արժանի դարձնելը:

Կանտը հայտարարում էր, որ հանուն սիրո կատարված գործողությունները բարոյական առումով արժեզուրկ են, ուշադրություն դարձնենք, որ ոչ թե անբարոյական են, այլ բարոյական արժեքից զուրկ են, քանի որ  բարոյական արժեք ունեն բացառապես այն գործողությունները, որոնք հիմնվում են բարի կամքի վրա…

Գրականության ցանկ

1. Kant I., Selections from “Groundwork of the Metaphysics of Morals”, from “The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant: Practical Philosophy”, Cambridge University Press, 1996, pp. 43-60

2. Гусейнов А. А., Апресян Р., Этика, Москва, Гардарики, 2008, сс. 138-155

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *