10. Կամակորություն. պրակտիկ հոգեբանություն | Անուշ Ալեքսանյան

10. Կամակորություն. պրակտիկ հոգեբանություն | Անուշ Ալեքսանյան

Կամակորությունը ծնողներին ամենահաճախ անհանգստացնող և ծնողների կողմից ամենադժվար կառավարելի երևույթներից մեկն է: Չնայած որ կամակորության դրսևորումը որոշ տարիքային շրջափուլերում բնական է, այնուամենայնիվ, շատ կարևոր է, որպեսզի ծնողները կարողանան ճիշտ վարվել այդ դրսևորումների հետ:

Չնայած որ կամակորությունը երբեմն դրսևորվում է երեխայի որևէ չբավարարված կարիք արտահայտելու համար, որոշ դեպքերում այն կարող է վերածվել ամրապնդվող վարքագծի: Կամակորությունը ռեգրեսիվ վարքի դրսևորում է: Այսինքն՝ մենք պետք է մեր դաստիարակչական մեթոդներով օգնենք երեխային զարգանալ և հասունանալ: Մենք պետք է հասնենք զարգացման այն մակարդակին, որ երեխան ոչ թե մեզնից որևէ բան պահանջի կամակորությամբ, այլ՝ խնդրի և պատրաստ լինի ընդունելու տրամաբանական մերժումները:

Ի՞նչ կարող ենք առաջարկել ծնողներին կամակորությունից ազատվելու համար.

Առաջին հերթին, կարևոր է, որպեսզի ծնողները չիրականացնեն երեխայի կամակորությամբ առաջ քաշված պահանջները: Այսինքն՝ անտեսել երեխայի պահանջը և կամակորությունը: Այս իրավիճակում ծնողների կողմից հաճախ թույլ տրվող սխալ մոտեցումներից մեկն այն է, որ նրանք անտեսում են ոչ թե երեխայի պահանջը կամ կամակորությունը, այլ անտեսում են հենց երեխային: Նման իրավիճակներում պետք է ոչ թե անտեսել երեխային, ինչը կարող է լրացուցիչ սթրեսային իրավիճակների պատճառ դառնալ, այլ պետք է երեխայի հետ շարունակել շփվել նույն կերպ, բայց անտեսել նրա պահանջը այնպես, ասես թե այդ պահանջը գոյություն չունի: Այսինքն՝ մենք պետք է անտեսենք ոչ թե երեխային, այլ նրա վարքագիծը:

Եթե մենք տեղի ենք տվել և ինչ-որ ժամանակ ամրապնդել ենք երեխայի կամակորությունը և կատարել ենք նրա ցանկությունները, պետք է իմանալ, որ ցանկացած պահից սկսած մենք կարող ենք երեխայի վարքը փոխել: Երեխայի վարքը կառավարելու և փոփոխության ենթարկելու համար մենք պետք է սկսենք անտեսել նրա կամակորությունները, բայց դրա փոխարեն ակտիվորեն խրախուսենք երեխայի ցանկալի վարքագծի ցանկացած դրսևորում:

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *