Հայաստանում մեծահասակների կրթության վրա ազդող գործոնները. Էսթեր Հակոբյան

Հայաստանում մեծահասակների կրթության վրա ազդող գործոնները. Էսթեր Հակոբյան

Մարդիկ շատ հաճախ նույնացնում են «մեծահասակներ» բառը «կենսաթոշակառուի» հետ, և 20-40 միջակայքում ընկած տարիքային խմբի համար դժվար է ասելը, որ իրենք մեծահասակ են և պետք է մեծահասակների կրթության համակարգում ներգրավվեն…

Մեծահասակների կրթությունը կամ ցկյանս կրթությունը հիմնականում նույնացվում է մասնագիտական կրթության և շատ ավելի քիչ՝ աջակցող այնպիսի հմտությունների հետ, ինչպիսիք են, օրինակ, ժամանակի, սթրեսի կառավարումը կամ հաղորդակցման հմտությունները…

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Share Button

Դիտեք նաև՝

Մեկնաբանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *