Փնտրված արտահայտությունը՝ մարկ նշանեան

Թարգմանել օտարության մեջ (1-4). Մարկ Նշանեան

Թարգմանել օտարության մեջ (1-4). Մարկ Նշանեան

Մաս 1. Ներածություն; Մաս 2. Գերմանացի վիպապաշտների և իրենց թարգմանական փորձառության մասին: Ջորջո Ագամբեն; Մաս 3. Քսաներորդ դարի հայ իրականության երեք գրողներ և իրենց՝ լեզվի…

Թարգմանել օտարության մեջ (մաս 4). Մարկ Նշանեան

Թարգմանել օտարության մեջ (մաս 4). Մարկ Նշանեան

Խոսքը կառուցված է չորս բաժվնից: 1. Ներածական բաժին; 2. Գերմանացի վիպապաշտների և իրենց թարգմանական փորձառության մասին: Ջորջո Ագամբեն; 3. Քսաներորդ դարի հայ իրականության երեք գրողներ,…

Թարգմանել օտարության մեջ (մաս 3). Մարկ Նշանեան

Թարգմանել օտարության մեջ (մաս 3). Մարկ Նշանեան

Խոսքը կառուցված է չորս բաժվնից: 1. Ներածական բաժին; 2. Գերմանացի վիպապաշտների և իրենց թարգմանական փորձառության մասին: Ջորջո Ագամբեն; 3. Քսաներորդ դարի հայ իրականության երեք գրողներ,…

Թարգմանել օտարության մեջ (մաս 2). Մարկ Նշանեան

Թարգմանել օտարության մեջ (մաս 2). Մարկ Նշանեան

Խոսքը կառուցված է չորս բաժվնից: 1. Ներածական բաժին; 2. Գերմանացի վիպապաշտների և իրենց թարգմանական փորձառության մասին: Ջորջո Ագամբեն; 3. Քսաներորդ դարի հայ իրականության երեք գրողներ,…

Թարգմանել օտարության մեջ (մաս 1). Մարկ Նշանեան

Թարգմանել օտարության մեջ (մաս 1). Մարկ Նշանեան

Խոսքը կառուցված է չորս բաժվնից: 1. Ներածական բաժին; 2. Գերմանացի վիպապաշտների և իրենց թարգմանական փորձառության մասին: Ջորջո Ագամբեն; 3. Քսաներորդ դարի հայ իրականության երեք գրողներ,…