Փնտրված արտահայտությունը՝ Հրաչ Մարտիրոսյան

6․ Կապան տեղանունը. Հրաչ Մարտիրոսյան

6․ Կապան տեղանունը. Հրաչ Մարտիրոսյան

Կապան տեղանունը (1) Կապան գավառը համապատասխանում է «Աշխարհացոյց»-ի Ձորք կամ Ձորայ գավառին: Ըստ Ստ. Օրբելյանի (13-14-րդ դդ.)՝ Ձորք գավառը կոչվում է Կապան: (2) Դեռևս մեծ…

5. «Էգ, բարև» հարսանեկան ծիսերգը. Հրաչ Մարտիրոսյան

5. «Էգ, բարև» հարսանեկան ծիսերգը. Հրաչ Մարտիրոսյան

Բազմաթիվ ազգագրագետներ Վանի ու Մոկսի տարածաշրջանում գրանցել են մի խիստ ուշագրավ հարսանեկան ծես: Հարսանիքի հաջորդ կամ երրորդ օրվա առավոտյան նորապսակները, երաժիշտները, ազաբները և այլոք, արևածագը…

2. Հայերենի հնդեվրոպական ակունքները․ բնիկ հայկական և իրանական շերտեր. Հրաչ Մարտիրոսյան

2. Հայերենի հնդեվրոպական ակունքները․ բնիկ հայկական և իրանական շերտեր. Հրաչ Մարտիրոսյան

Հնդեվրպական նախալեզուն վկայված չէ որևէ փաստաթղթով, ուստի այդ անվանումը պայմանական բնույթ է կրում: Հայերենը ցեղակից է իրանական, հնդկական, հունական, իտալիկյան, կելտական, սլավոնական, անատոլիական և այլ…

1.Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը. Հրաչ Մարտիրոսյան

1.Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը. Հրաչ Մարտիրոսյան

Հայերենի հնդեվրոպական ծագումը բացահայտվել է դեռևս երկու հարյուրամյակ առաջ: Այդ ժամանակաշրջանի եվրոպացի գիտնականները հայերենը համարել են պարսկական ճյուղի լեզու, քանի որ դրանում պարսկերենից բազմաթիվ փոխառություններ…