Փնտրված արտահայտությունը՝ Լևոն Գևորգյան

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #7. Լևոն Գևորգյան

Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն #7. Լևոն Գևորգյան

Գործող սահմանադրության 3-րդ հոդվածը հստակորեն արձանագրում է, որ պետությունը ապահովում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գոյություն ունեցող միջազգային իրավունքի և սկզբունքների նորմերին համապատասխան: Այս դրույթը առաջարկվող…

Միջազգային Իրավունք և ՄԱԿ. Եղիշե Կիրակոսյան, Արտակ Այունց, Լևոն Գևորգյան

Միջազգային Իրավունք և ՄԱԿ. Եղիշե Կիրակոսյան, Արտակ Այունց, Լևոն Գևորգյան

1945թ. ստեղծվեց Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, այն պարտավորվեց կարգավորելու և կառավարելու միջազգային կոնֆլիկտները՝ առաջացող տարբեր երկրների միջև: 1945-90-ական թթ. ձևավորվել էր երկբևեռ մի աշխարհ, ուր Միացյալ…

Անջատումը՝ որպես իրավունքների պաշտպանության միջոց. Լևոն Գևորգյան

Անջատումը՝ որպես իրավունքների պաշտպանության միջոց. Լևոն Գևորգյան

Այն սուբյեկտները, որոնք դեռևս պետություն չեն, այլ գտնվում են պետականաշինության, այսինքն պետության նոր կայացման փուլում, չեն կարող կաշկանդված լինել տարածքային ամբողջականությունը հարգելու պարտականությամբ: Այս նույն…

Բուն մարդիկ

Ա Աիդա Մուրադյան Ալինա Պողոսյան Ալինա Մնացականեան Ալիս Տեր-Ղևոնդյան Աղասի Թադևոսյան Անահիտ Գոգյան Անահիտ Ղազարյան Անահիտ Մանասյան Անդրանիկ Խաչատրյան Անի Ասատրյան Աննա Առաքելյան Աննա Գևորգյան…