Փնտրված արտահայտությունը՝ Զավեն Բոյաջյանը

+1 ԳԻՐՔ. «Ռոմեո և Ջուլիետ». Շեքսպիր

+1 ԳԻՐՔ. «Ռոմեո և Ջուլիետ». Շեքսպիր

«Ռոմեո և Ջուլիետ»-ի այս հրատարակությունը Անտարես հրատարակչության նախաձեռնած «Լիակատար Շեքսպիր» մատենաշարի երկրորդ գիրքն է «Համլետ»-ի լույս ընծայումից հետո: Ներկայացված է այս գրքով Խաչի Դաշտենցի թարգմանությունը,…

+1ԳԻՐՔ. «Համլետ». Շեքսպիր

+1ԳԻՐՔ. «Համլետ». Շեքսպիր

Մասեհյանի ժամանակներում հայերենը դեռևս քերականորեն կանոնակարգված չէր այնպես, ինչպես հիմա, և զուտ լեզվական, կետադրական, ոճական առումով շտկումների անհրաժեշտություն կա, որոշ տեղերում կարիք կար ազատվել հնաբանություններից……